Τα νέα μαςH XEN EΛΛAΔOΣ αναζητεί άτομο για τη θέση στελέχους Ανάπτυξης /Διευθυντή Προγράμματος με τριετή σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσης. Τα τυπικά προσόντα της θέσης απαιτούν:
α. μεταπτυχιακές σπουδές στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες,
β. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και
γ. πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διεθνή οργανισμό.

H θέση απαιτεί ικανότητες και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα αντίδρασης με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας με ομάδες στελεχών, με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις του κοινωνικού χώρου και του χώρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι αρμοδιότητες αφορούν στην ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων, εκπαίδευση εθελοντικού και επαγγελματικού προσωπικού, ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το στέλεχος ανάπτυξης αναφέρεται στο Προεδρείο της ΧΕΝ και στη Διοικούσα Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να απευθύνονται στη XEN Ελλάδος για περισσότερες πληροφορίες για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 15/10/2009. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων για συνέντευξη.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε
στην Κα. Παναγοπούλου στο τηλέφωνο 210.3624291 από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ.
ή στο e-mail xene1@xen.gr,