Τα νέα μας

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/στριες: Συν-Ανάπτυξη»
Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)

Το πρόγραμμα ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ απευθύνεται σε μετανάστες/στριες και έχει ως αντικείμενο την συμβουλευτική απασχόλησης και την αναζήτηση εργασίας.

Οι δράσεις του προγράμματος διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • ΔΡΑΣΗ 1 : Υποδοχή – διάγνωση
  • ΔΡΑΣΗ 2 : Γλώσσα – Συμβουλευτική – Βασικές δεξιότητες
  • ΔΡΑΣΗ 3 : Συμβουλευτική εργοδοτών – Προώθηση στην απασχόληση
  • ΔΡΑΣΗ 4 : Παρέμβαση στην κοινότητα – Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και τεκμηρίωσης
  • ΔΡΑΣΗ 5 : Δημοσιότητα – Συντονισμός – Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια υλοποίησης τους 22 μήνες χωρίς την δυνατότητα παράτασης. Στηρίζεται στην εμπειρία που αποκτήσαμε από το πρόγραμμα της Κ.Π. Equal «+ ΠΡΑΞΙΣ Συνεργασία για την Απασχόληση» . Οι μετανάστριες που θα απευθυνθούν στην υπηρεσία μας θα περάσουν από την υποδοχή, δράση 1. Έχουμε υποχρέωση να υποδεχθούμε 240 μετανάστριες. Από αυτές θα πρέπει να παραπέμψουμε στον αρμόδιο φορέα και εταίρο του προγράμματος τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευσης για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας γύρω στα 30 άτομα, τα οποία θα παρακολουθήσουν 100 ώρες μαθημάτων και στο τέλος θα πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης και όχι πιστοποίηση.

Οι υπόλοιπες απευθυνόμενες στο φορέα μας μετανάστριες με αίτημα την αναζήτηση εργασίας θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Στη δράση 2 θα ενταχθούν 144 γυναίκες μετανάστριες με τις οποίες θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε από 10 συνεδρίες συμβουλευτικής κατά μέσο όρο, εκ των οποίων οι 2 θα είναι νομική συμβουλευτική (νομική πληροφόρηση και νομική στήριξη). Επίσης συμπεριλαμβάνεται στη δράση και κέντρο ημέρας για παρέμβαση σε 200 συνολικά ανθρώπους (περίπου 20 ανά εταίρο) με ψυχική ασθένεια που όμως με την κατάλληλη στήριξη είναι ικανοί να εργαστούν. Στη συνέχεια, από τις 144 εξυπηρετούμενες οι 90 θα πραγματοποιήσουν από 4 κατά μέσο όρο συνεδρίες με θέμα την ενίσχυση των βασικών τους δεξιοτήτων.

Προχωρώντας στη δράση 3 οι σύμβουλοι απασχόλησης θα πρέπει να προσεγγίσουν και να πληροφορήσουν – ενημερώσουν για το πρόγραμμα και τις παροχές του, 60 εργοδότες επιχειρήσεις με παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε όλους. Στους εργοδότες αυτούς κάθε εταίρος του προγράμματος θα πρέπει να κάνει από 5 τοποθετήσεις τύπου STAGE ανέργων μεταναστών για 4 μήνες. Στη δράση αυτή θα συμμετέχει και ο ΟΑΕΔ, όπως και στο +ΠΡΑΞΙΣ, ως ο μοναδικός κρατικός φορέας που νομιμοποιείται να κάνει τέτοιου είδους δράσεις. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ζεύξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 240 μετανάστες με 1,5 συνεδρίες ανά άτομο, δηλαδή σε όλους όσους θα απευθυνθούν σε κάθε εταίρο.

Στη δράση 4 που περιλαμβάνει τη δημοσιότητα θα πρέπει κάθε φορέας εταίρος του προγράμματος να πραγματοποιήσει καθ όλη τη διάρκεια των 22 μηνών 4 εκδηλώσεις δημοσιότητας. Η ανάλυση της δράσης αυτής για το τι θα περιλαμβάνει και τι μπορεί να κάνει κάθε φορέας θα γίνει σε ειδική συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής, εν ευθέτω χρόνω.

Στο πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και τα έντυπα που είχαμε χρησιμοποιήσει και στο +ΠΡΑΞΙΣ (έντυπα υποδοχής, διάγνωσης αναγκών, διάγνωσης κινητοποίησης κλπ)

Σημειώνουμε εδώ ότι τα Equal ήταν προγράμματα πιλοτικά, με σκοπό την καινοτομία την ανάδειξη νέων τρόπων συμβουλευτικής απασχόλησης, ενώ το νέο πρόγραμμα στηρίζεται στην αναδεδειγμένη από το +ΠΡΑΞΙΣ καλή πρακτική συμβουλευτικής απασχόλησης.
Αναφέρουμε δε, ότι σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει ηλεκτρονική βάση καταγραφής δεδομένων το οποίο υπήρχε και στο +ΠΡΑΞΙΣ και το οποίο θα αναβαθμιστεί για τις ανάγκες του ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ.