Τα νέα μας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικών στελεχών,
για το έργο «ΣυνΑνάπτυξη – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες»

H XEN EΛΛAΔOΣ αναζητεί εξειδικευμένο προσωπικό για δύο θέσεις «συμβούλων απασχόλησης» και μιας θέσης συμβούλου υποδοχής ανέργων μεταναστριών στο πρόγραμμα με τίτλο ‘συνΑνάπτυξη – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες’, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ 2004-2009).

Τα τυπικά προσόντα (3) τριών θέσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:
α. Πτυχίο κοινωνικών / ανθρωπιστικών επαγγελμάτων
β. Μεταπτυχιακές σπουδές στις κοινωνικές / ανθρωπιστικές επιστήμες
γ. Γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο LOWER)
δ. Γνώσεις σε θέματα φύλου και μετανάστευσης και
ε. Εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στην συμβουλευτική απασχόλησης για τις θέσεις των συμβούλων απασχόλησης.

Οι θέσεις αφορούν τη Συμβουλευτική Απασχόλησης, τον έλεγχο και την εν γένει αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος μέσα στα πλαίσια των επιστημονικών προδιαγραφών του και απαιτούν ικανότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, αναζήτηση βιβλιογραφίας και ταξινόμηση πληροφοριακού υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στη XEN Ελλάδος για περισσότερες πληροφορίες για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 28/2/2010

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην Κα. Παναγοπούλου στο τηλέφωνο 210.3624291 από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ.
ή στο e-mail: xene1@xen.gr.