Τα νέα μας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμβουλου Απασχόλησης για το πρόγραμμα "συνΑνάπτυξη – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες"

H XEN EΛΛAΔOΣ αναζητεί Σύμβουλο Απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘συνΑνάπτυξη – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες’, που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ 2004-2009) και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2011.

Τα τυπικά προσόντα της θέσης που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:
α. Πτυχίο κοινωνικών / ανθρωπιστικών επαγγελμάτων
β. Μεταπτυχιακές σπουδές στις κοινωνικές / ανθρωπιστικές επιστήμες
γ. Γνώσεις σε θέματα φύλου και μετανάστευσης και
δ. Εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στην συμβουλευτική απασχόλησης και τη συμβουλευτική εργοδοτών

Η θέση αφορά τη Συμβουλευτική Απασχόλησης και τη Συμβουλευτική Εργοδοτών. Ειδικότερα, ο/η Σύμβουλος πρέπει:

  • Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, να διενεργεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με άνεργες γυναίκες μετανάστριες.
  • Να αναζητεί, να αξιολογεί, να κατηγοριοποιεί, να οργανώνει και να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση για θέματα απασχόλησης.
  • Μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας να συνεργαστεί με μετανάστριες για την ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων- key skills.
  • Να παράσχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ανθρωπίνων πόρων σε εργοδότες/ριες.
  • Να πραγματοποιήσει ενέργειες προώθησης στην αγορά εργασίας και τη ζεύξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
  • Να αναλάβει την προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων πιλοτικής τοποθέτησης άνεργων γυναικών, εξυπηρετούμενων της ΧΕΝΕ σε επιχειρήσεις.
  • Να συνεργάζεται με τα στελέχη υποδοχής της ΧΕΝΕ
  • Να συνεργάζεται με τους συμβούλους απασχόλησης του φορέα και των συνεργαζόμενων στο πρόγραμμα εταίρων.

Η θέση απαιτεί ικανότητα εργασίας σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στη XEN Ελλάδος για περισσότερες πληροφορίες για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 1/10/2010.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών απευθυνθείτε στην Κα. Μιχαλακέλη στο τηλέφωνo 210.3624291 από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ.
ή στο e-mail: synanaptyxi@xen.gr.