Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

«Προετοιμάζοντας την επιστροφή στην αγορά εργασίας»

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Δράσης ‘Προετοιμάζοντας την επιστροφή στην αγορά εργασίας’, το οποίο υλοποιήθηκε στις Γυναικείες Φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1, «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ» (Β΄ Κύκλος).

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν:
• η ενδυνάμωση των κρατουμένων γυναικών που πρόκειται να αποφυλακιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της κινητοποίησης, της αναζήτησης κρυμμένων ταλέντων, της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και του επαγγελματικού προσανατολισμού
• η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφυλακισμένων
• η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τις αποφυλακισμένες
• η διεύρυνση συνεργασίας της ΧΕΝΕ με φορείς που δραστηριοποιούνται στις γυναικείες φυλακές
• η αναβάθμιση και επέκταση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της ΧΕΝΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2