Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Παίζοντας με τους Μύθους

Τόπος: Δήμος Πειραιώς

Ομάδα-στόχος: Παιδιά σχολικής ηλικίας και το περιβάλλον τους.

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση παιδιών σχολικής ηλικίας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σε θέματα ισότητας των φύλων. Ενίσχυση τόσο του τοπικού κέντρου της ΧΕΝ Πειραιά, όσο και του δικτύου της οργάνωσης με τοπικούς φορείς προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

Μέθοδος: Συγκρότηση ομάδας εθελοντριών. Δημιουργία/επιμέλεια σεναρίου για κουκλοθέατρο με θέμα την ισότητα των φύλων. Προετοιμασία της ομάδας στην εμψύχωση κούκλας με χρήση κατάλληλων τεχνικών. Δικτύωση με σχολεία, φορείς που ασχολούνται με το παιδί και ΜΚΟ. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας με ενεργή συμμετοχή της ομάδας γυναικών.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 1 Κοινωνιολόγος, 1 Κοινωνική Λειτουργό - Εμψυχώτρια, 1 Γραφίστρια και 6 εθελόντριες.

«Αναζητώντας ….. μια Ξεχωριστή Πριγκίπισσα»
Αριθμός παραστάσεων Χρόνος Τόπος
1 05/10/2008 Πολιτιστικός Πολυχώρος «Κώστας Κωσταράκος»
(συνεργασία με ΔΕΠΑΠ)
2 02/11/2008 Αίθουσα «Μαρία Δραγώνα» ΧΕΝ Πειραιά
3 09/11/2008 Πολιτιστικός Πολυχώρος «Απόλλων»
(συνεργασία με Νομαρχία Πειραιά)
4 15/11/2008 Αίθουσα «Μαρία Δραγώνα» ΧΕΝ Πειραιά
5 30/11/2008 Κινηματογράφος «Αττικόν»
(συνεργασία με ΔΕΠΑΠ)