Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Έμφυλοι Μύθοι

Τόπος: Δήμος Αθηναίων

Ομάδα-στόχος: Παιδιά σχολικής ηλικίας και το περιβάλλον τους.

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση παιδιών σχολικής ηλικίας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σε θέματα ισότητας των φύλων. Ενίσχυση τόσο των τοπικών κέντρων της ΧΕΝΕ, όσο και του δικτύου της οργάνωσης με τοπικούς φορείς προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

Μέθοδος: Συγκρότηση ομάδας εθελοντριών. Δημιουργία/επιμέλεια σεναρίου για κουκλοθέατρο με θέμα την ισότητα των φύλων. Προετοιμασία της ομάδας στην εμψύχωση κούκλας με χρήση κατάλληλων τεχνικών. Δικτύωση με σχολεία, φορείς που ασχολούνται με το παιδί και ΜΚΟ. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας με ενεργή συμμετοχή της ομάδας γυναικών.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 1 Κοινωνική Ανθρωπολόγος, 1 Ηθοποιό - Σεναριογράφο παιδικών έργων, 1 Γραφίστρια, 1 Λογιστής και 5 εθελόντριες.

Η ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΝΕΜΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός παραστάσεων Χρόνος Τόπος
1 16/2/2008 ΧΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2 23/3/2008 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
3 5/4/2008 Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης, Κολωνός
4 6/4/2008 Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης, Κάτω Πετράλωνα
5 3/5/2008 ΧΕΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
6 Εκκρεμεί Εκκρεμεί

Η Ενέργεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Γ' Κ.Π.Σ.