Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

«Συμβουλευτική σταδιοδρομίας νέων: (Δια)λογος γονέων»

Τόπος: Δήμος Περιστερίου.

Ομάδα-στόχος: Γονείς και νέοι ηλικίας 14-22 ετών.

Στόχοι: Ευαισθητοποίηση γονέων αναφορικά με την οπτική του φύλου σε θέματα επιλογής επαγγέλματος Καταπολέμηση των στερεοτύπων για την απασχόληση των δύο φύλων σε νέους που βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής επαγγέλματος.

Μέθοδος: Συγκρότηση ολιγομελών ομάδων και συμμετοχή τους σε κύκλους Συζητήσεων. Οργανωμένες επισκέψεις σε φορείς αρμόδιους για την Απασχόληση. Προβολή και δημοσιότητα του εγχειρήματος με αφίσες, εκθέσεις, αρθρογραφία στον τύπο κ.λ.π.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 1 Κοινωνική λειτουργός, 1 Σύμβουλος Απασχόλησης , 1 λογιστής, 1 γραφίστρια και 3 Εθελόντριες.

Η Ενέργεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Γ' Κ.Π.Σ.