Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

«Παίζοντας με τους ρόλους»

Τόπος: Δήμος Βούλας.

Ομάδα-στόχος: Παιδιά σχολικής ηλικίας- Εργαζόμενοι γονείς.

Στόχοι: Στήριξη εργαζομένων μητέρων. Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των παιδιών με δραστηριότητες που καλλιεργούν το πνεύμα και ευαισθητοποιούν σε θέματα ισότητας των φύλων.

Μέθοδος: Συγκρότηση ομάδας παιδιών, και συμμετοχή τους σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ενημέρωση- ενεργοποίηση γονέων. Προβολή των δράσεων στην κοινότητα με ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 1 Κοινωνιολόγος, 1 Ηθοποιό – Φιλόλογο, 1 Λογιστής, 1 Γραφίστρια και 2 Εθελόντριες

Η Ενέργεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Γ' Κ.Π.Σ.