Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

«Η συμμετοχή παράγει...»

Τόπος: Δήμος Κομοτηνής.

Ομάδα-στόχος: Άνεργες και γυναίκες σε αναζήτηση εργασίας.

Στόχοι: Ενδυνάμωση, κινητοποίηση των ανέργων γυναικών. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα πολιτικών και πρακτικών απασχόλησης γυναικών.

Μέθοδος: Συγκρότηση ολιγομελών ομάδων γυναικών , και συμμετοχή τους σε Κύκλους συζητήσεων για την καταπολέμηση παρωχημένων αντιλήψεων για τα φύλα. Προβολή και δημοσιότητα των δράσεων στην τοπική κοινωνία.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 2 Κοινωνιολόγοι, 1 Εμψυχώτρια - Κοινωνική Λειτουργός, 1 Λογιστής , 1 Γραφίστρια, και 5 εθελόντριες.

Η Ενέργεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Γ' Κ.Π.Σ.