Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

«Πλοήγηση Γυναικών»

Τόπος: Δήμος Παιανίας

Ομάδα-στόχος: Γυναίκες άνεργες, νεοεισερχόμενες στην αγορά εργασίας.

Στόχοι: Ενίσχυση απασχολησιμότητας των γυναικών, εξοικείωσή τους με τις νέες Τεχνολογίες, ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την απασχόληση και προωθούν την ισότητα των ευκαιριών για τα δύο φύλα.

Μέθοδος: Συμμετοχή της ομάδας-στόχου σε 14 συναντήσεις με κύκλους συζητήσεων που αφορούν στερεότυπα για τα φύλα, τις πολιτικές και τις πρακτικές απασχόλησης. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας με βάση τα παραπάνω θέματα. Προβολή των ενεργειών στην τοπική κοινωνία.

Υπεύθυνοι στελέχωσης: 1 Κοινωνιολόγος, 1 Γραφίστρια, 1 Πτυχιούχος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 1 Λογιστής και 5 εθελόντριες.

Η Ενέργεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
εντάσσεται στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Γ' Κ.Π.Σ.