Προγράμματα

Νέα Προγράμματα

ΧΕΝ Παιανίας: Πρόγραμμα 2013-2014

ΧΕΝ Θεσσαλονίκης 2013-2014: Προγράμματα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Πρόγραμμα 2013-2014: ΧΕΝ Κηφισιάς

Πρόγραμμα 2013-2014 ΧΕΝ Αθηνών

Πρόγραμμα ΧΕΝ Παιανίας

Πρόγραμμα 2013 ΧΕΝ Πειραιά

Πρόγραμμα 2013 ΧΕΝ Αμερικής 11

Πρόγραμμα 2013 ΧΕΝ Αθηνών

Πρόγραμμα 2013 ΧΕΝ Κηφισιάς

Προγράμματα παλιότερων ετών:

Το πρόγραμμα της ΧΕΝ ΑΘΗΝΩΝ για το 2010-2011

Το πρόγραμμα της ΧΕΝ ΠΕΙΡΑΙΑ για το 2010-2011

ΧΕΝ ΠΕΙΡΑΙΑ: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 1/1 - 31/3 /2011

Πρόγραμμα εκδηλώσεων (29/09/2010-31/12/2010)

Το πρόγραμμα της ΧΕΝ ΘΗΒΑΣ για το 2010-2011

Το πρόγραμμα της ΧΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ για το 2010-2011

Κοινωνική Υπηρεσία

Βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των γυναικών που χρειάζονται στήριξη και οργανώνει: Τμήματα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας με παράλληλες πολιτισμικές δραστηριότητες Υπηρεσίες προς άνεργες Εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα

EQUAL: +ΠΡΑΞΙΣ , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Η ΧΕΝ Ελλάδος συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”, η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Β’ κύκλος). Το έργο που υλοποιεί η ανωτέρω Αναπτυξιακή Σύμπραξη εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.synpraxis.gr/

συνΑνάπτυξη: ολοκληρωμένη παρέμβαση για μετανάστες/στριες

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη ΧΕΝ Ελλάδος σε 7 διαφορετικούς Δήμους της χώρας.

  Α'Κύκλος
 1. «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας νέων: (Δια)λογος γονέων»
 2. «Πλοήγηση γυναικών»
 3. «Η συμμετοχή παράγει...»
 4. «Έμφυλοι μύθοι»
 5. «Παίζοντας με τους ρόλους»
  Β'Κύκλος
 1. «Προετοιμάζοντας την Επιστροφή στην αγορά εργασίας»
 2. «Παίζοντας με τους Μύθους»

Προγράμματα ΧΕΝ ΑΘΗΝΩΝ 2009-2010

 1. Εθελοντικές Δράσεις
 2. Επιμόρφωση
 3. Δεξιότητες
 4. Διαλέξεις
 5. Ομιλίες
 6. Πολιτιστικά
 7. Άσκηση

Προγράμματα ΧΕΝ 2008-2009

Α'. Σχεδιάστηκαν από τη ΧΕΝ Ελλάδος και υλοποιήθηκαν τοπικά με την ευθύνη των Τοπικών Κέντρων ΧΕΝ.

 1. Παιδικά προγράμματα
 2. Προγράμματα για εφήβους
 3. Προγράμματα για γυναίκες

Β'. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με την ευθύνη της ΧΕΝ Ελλάδος, πανελλήνια, περιφερειακά ή τοπικά.

 1. «Εκπαιδεύσεις εθελοντριών για παιδικά προγράμματα»
 2. «Εκπαιδεύσεις στελεχών ΧΕΝ»