Εκπαιδεύσεις Εθελοντριών

«Εκπαιδεύσεις Εθελοντριών για Παιδικά Προγράμματα»

Ομάδα - στόχος: Νέες γυναίκες που ενδιαφέρονται να αναπυύξουν δράση σε παιδικά προγράμματα ΧΕΝ.

Στόχος: Ενημέρωση για τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της ΧΕΝ Ευαισθητοποίηση στα θέματα που αφορούν στο παιδί Τεχνικές για την οργάνωση παιδικών προγραμμάτων.

Μέθοδος: Διοργάνωση ημερίδων με εισηγήσεις από ειδικούς, ασκήσεις κ.λ.π.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Εξειδικευμένοι επιστήμονες, εθελόντριες και Επαγγελματίες.