Παιδικά Προγράμματα

«Η χαρά της ανάγνωσης»

Ομάδα-στόχος: Παιδιά Δημοτικού Σχολείου, Παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες.

Στόχος: Εξοικείωση των παιδιών με το διάβασμα, καλλιέργεια της συνεργασίας και της ομαδικότητας, εξάλειψη στερεοτύπων, ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης του πολίτη.

Μέθοδος: Με τη βοήθεια νεαρών σθελοντριών τα παιδιά διαβάζουν ένα ή περισσότερα βιβλία και εξοικειώνονται με τη θεματολογία τους μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια, χειροτεχνία, θεατρικό παιχνίδι κ.λ.π.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Μικρή ομάδα εκπαιδευμένων νεαρών εθελοντριών.

«Οι μικροί Οικολόγοι»

Ομάδα-στόχος: Παιδιά Δημοτικού Σχολείου.

Στόχος: Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον, ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος, άσκηση των παιδιών στη φυσική ζωή και την ενασχόλησή τους με τη φύση.

Μέθοδος: Ποικιλία δραστηριοτήτων που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον, πληροφόρηση και ενημέρωση για τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους, μικρές δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία του.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Μικρή ομάδα εκπαιδευμένων νεαρών εθελοντριών.

«Αυτοφροντίδας Υγείας Παιδιών»

Ομάδα-στόχος: Παιδιά Δημοτικού Σχολείου.

Στόχος: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για παιδιά.

Μέθοδος: Μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια τα παιδιά γνωρίζουν το σώμα τους και τις λειτουργίες του και ασκούνται στην τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Μικρή ομάδα εκπαιδευμένων νεαρών εθελοντριών.