Προγράμματα για Εφήβους

«Αυτοφροντίδα Υγείας Εφήβων»

Ομάδα-στόχος: έφηβοι (12 ως 16).

Στόχος: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για εφήβους.

Μέθοδος: Μέσα από ασκήσεις οι έφηβοι ενημερώνονται για τις σωματικές τους λειτουργίες, για τους κινδύνους που διατρέχουν και για τρόπους προφύλαξης από αυτούς.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Μικρή ομάδα εκπαιδευμένων νεαρών εθελοντριών.