Προγράμματα για Γυναίκες

«Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός»

Ομάδα - στόχος: Αλλοδαπές γυναίκες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

Στόχος: Εκμάθηση Ελληνικών και εμπέδωση της γλώσσας με στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού.

Μέθοδος: Μαθήματα από εξειδικευμένη επαγγελματία, Παράλληλο πρόγραμμα στήριξης από ομάδα εθελοντριών.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Καθηγήτρια Ελληνικών και ομάδα εθελοντριών.

«Συζητώντας για το Σήμερα»

Ομάδα - στόχος: Ομάδες γυναικών σε Τοπικά Κέντρα.

Στόχος: Συνειδητοποίηση της ευθύνης του πολίτη απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα.

Μέθοδος: Με αφορμή ένα άρθρο της επικαιρότητας, μιά ομάδα γυναικών συζητά τα θέματα που προκύπτουν από την ανάγνωσή του.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Έμπειρα στελέχη των Τοπικών Κέντρων ΧΕΝ.