ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Τις προτάσεις της για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναικών κατέθεσε η ΧΕΝ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Μαρίας Συρεγγέλα, σε ενημερωτική εκδήλωση-συζήτηση, με αφορμή τα 10 Χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Στην εκδήλωση η Υφυπουργός  ενημέρωσε γυναικείες οργανώσεις και φορείς για τα κύρια σημεία, τα νομικά μέτρα και τις ενέργειες νομοθετικού περιεχομένου, που έχουν γίνει από το υπουργείο για την εφαρμογή και την υλοποίηση των διατάξεων της Σύμβασης, αναφορικά με την πρόληψη,  την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας.

Η Γενική Γραμματέας της ΧΕΝ Ελλάδος κα Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, η οποία συμμετείχε στην συζήτηση, κατέθεσε τις προτάσεις της Οργάνωσης, αναφορικά με την αποτελεσματική υλοποίηση της Σύμβασης από τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα η ΧΕΝ Ελλάδος προτείνει :

  • ως προς την Πρόληψη, την άμεση υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών στην αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με επιστημονικό υλικό και εργαλεία για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών,
  • ως προς την Προστασία, την λειτουργία στα αστυνομικά τμήματα αυτοτελούς τμήματος αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στελεχωμένου από ευαισθητοποιημένους και συνεχώς επιμορφούμενους αστυνομικούς,
  • την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ειδικά σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να εκδικάζονται οι υποθέσεις και να εκδίδεται οριστική απόφαση, το αργότερο  εντός εξαμήνου από την τέλεση των ποινικών αδικημάτων,
  • τον επανασχεδιασμό του θεσμού της νομικής βοήθειας, ώστε οι υποθέσεις αυτές να ανατίθεται σε δικηγόρους με 10ετή εμπειρία  που θα αντιμετωπίζουν κάθε υπόθεση ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και όχι όλες με τον ίδιο τρόπο,
  • ως προς την Υποστήριξη,  τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων κατάρτισης και εργασιακής  επανένταξης κακοποιημένων γυναικών,  δεδομένου ότι η οικονομική εξάρτηση του θύματος από  τον θύτη αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα καταγγελίας της κακοποίησης και είναι μορφή έμφυλης βίας.

Η ΧΕΝ Ελλάδος συνεχίζει την πορεία και τον αγώνα της σχεδόν 100 χρόνια τώρα, με στόχο πάντα, την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυναίκας σε μια κοινωνία ισότητας  δίχως βία, στερεότυπα και προκαταλήψεις.