Ιστορικό

Από το 2013 μέχρι σήμερα, 150 περίπου φοιτήτριες είχαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσω του προγράμματος «Αθηνά» .
Έχουν φιλοξενηθεί νέες γυναίκες από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα.
Πρόκειται για φοιτήτριες από όλα, σχεδόν, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Αθήνας και του Πειραιά (ΕΚΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κλπ.)

Για τις νεαρές αυτές γυναίκες έχει δημιουργηθεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που τους επιτρέπει να σπουδάσουν, χωρίς επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος.

Το Πολυκέντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» 

Το κτίριο «Αθηνά», μετά τη ριζική ανακαίνισή του, η οποία δρομολογήθηκε το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2012, αποτελεί ένα κτίριο διεθνών προδιαγραφών και φιλοξενεί εκτός από το ομώνυμο πρόγραμμα στέγασης, τις εξειδικευμένες Υπηρεσίες τις ΧΕΝ Ελλάδος, το υπό ψηφιοποίηση Αρχείο της Οργάνωσης, αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες και την ευρύτερη κοινότητα.

Από τη δεκαετία του 1960 έως και τη ριζική ανακαίνισή του φιλοξένησε προγράμματα αποκατάστασης προσφύγων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προγράμματα ενδυνάμωσης και ασφαλούς στέγασης εκατοντάδων Ελληνίδων και αλλοδαπών γυναικών που ανήκαν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η ΧΕΝ και οι νέες γυναίκες 

Στη ΧΕΝ οραματιζόμαστε έναν κόσμο συμπερίληψης, ασφάλειας, ισότητας, σεβασμού, προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,για όλες τις γυναίκες δίχως διακρίσεις.

Πιστεύουμε ότι, οι νέες γυναίκες μπορούν να τον δημιουργήσουν, αρκεί να έχουν το χώρο και τις ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, ως φορείς θετικής αλλαγής.

Η, δίχως περιορισμούς, πρόσβαση τους στην εκπαίδευση κάθε βαθμίδας παραμένει κρίσιμο ζητούμενο, μεταξύ άλλων, προς αυτή την κατεύθυνση.

Χορηγοί Προγράμματος