Γυναίκα & Οικογένεια

 

 

Η ΧΕΝ στην Ελλάδα διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό της γυναίκας και της οικογένειας. Από την ίδρυσή της ακόμα, ανέπτυξε υπηρεσίες και προγράμματα με στόχο την οικογενειακή επανένωση (μικρασιατική καταστροφή) και την κατάρτιση των γυναικών με σκοπό την εύρεση εργασίας και την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος.

Καθώς τα έμφυλα στερεότυπα και οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα δύο φύλα μέσα στην οικογένεια επιβαρύνουν κυρίως τις γυναίκες ως προς τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, η ΧΕΝ από το 1970 συνδράμει την εργαζόμενη γυναίκα οργανώνοντας ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα προετοιμασίας για Βοηθούς Μητέρων και Βοηθούς Ηλικιωμένων. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας.

Επιπλέον, η ΧΕΝ με την παροχή υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής συνδράμει τόσο τις γυναίκες όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να αποκατασταθούν επαγγελματικά, γεγονός που θα συμβάλλει στην ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της καθημερινότητας, δημιουργώντας ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους.

Η Νεότητα

Από την εποχή της έντονης αστικοποίησης της κοινωνίας και της αναπόφευκτης σταδιακής μείωσης των χώρων ελεύθερης δραστηριότητας των παιδιών, καθώς και της αύξησης του αριθμού των γυναικών που εισήλθαν στην αγορά εργασίας, η ΧΕΝ ανέπτυξε προγράμματα για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980,

η ΧΕΝ Ελλάδος δημιούργησε ένα πρότυπο δίκτυο Παιδικών Βιβλιοθηκών σε 15 σημεία σε όλη την Ελλάδα και υλικό σε απλή και κατανοητή γλώσσα για την προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του παιδιού, ενώ

στη δεκαετία του 1990,

σχεδιάσε και υλοποίησε καινοτόμα προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπως:

  • “Χαρά της Ανάγνωσης”, ένα πρόγραμμα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας, αλλά και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στα παιδιά,
  • “Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Μουσεία”, για την καλλιέργεια της αγάπης για την τέχνη,
  • “Σχολική Βοήθεια” για παιδιά παλλινοστούντων, ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά των μεταναστών να μπορούν να συμβαδίζουν με τους συμμαθητές τους στα σχολεία, καθώς και την
  • “Παιδική Φωλιά”, ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στις αρχές του 2000

η ΧΕΝ Ελλάδος ενδυνάμωσε τα προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών, διεύρυνε και εμπλούτισε το περιεχόμενό τους ενσωματώνοντας θεματικές, όπως: Βιώσιμο Περιβάλλον, Ειρήνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το 2007 – 2008

η ΧΕΝ Ελλάδος, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδίασε πρότυπα προγράμματα ανίχνευσης των στεροτύπων φύλου και καταπολέμησης τους μέσα από την τέχνη, που συνεχίζουν να υλοποιούνται από τα Τοπικά Κέντρα ΧΕΝ σε όλη την Ελλάδα (Σχέδια Δράσης: Έμφυλοι Μύθοι, Παίζοντας με τους ρόλους και Παίζοντας με τους Μύθους)

Το 2012

η ΧΕΝ Ελλάδος σχεδίασε το “Παιδικό Πρόγραμμα:  40 + 1 ταξίδια” που προωθεί τη γνώση και κατανόηση των άρθρων της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Σήμερα

η ΧΕΝ συνεχίζει να υλοποιεί στα Τοπικά της Κέντρα το “Παιδικό Πρόγραμμα: 40 + 1 ταξίδια” και έτσι να ευαισθητοποιεί και να εμπνέει εκατοντάδες παιδιά σχολικής ηλικίας να συνηγορήσουν στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Παράλληλα συνεχίζονται και υποστηρίζονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της νεότητας σε θέματα, όπως αυτό της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής υγείας και της Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας.