ΟΡΑΜΑ

 

Το όραμα της ΧΕΝ παγκόσμια για το 2035, ένα έτος ορόσημο για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνή κοινότητα –  είναι:

“Μέχρι το 2035, 100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια θα μετασχηματίσουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και έναν κόσμο χωρίς βία και πόλεμο ηγούμενες ενός βιώσιμου κινήματος ΧΕΝ που θα περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες”

Το 2011 στη Ζυρίχη, στο 27ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της ΧΕΝ, ψήφιστηκε ένας «Συλλογικός Στόχος», μια κοινή δήλωση δέσμευσης εξαιρετικής σημασίας, που περιγράφει την επίδραση που θέλει να έχει η ΧΕΝ ως κίνημα, την ανάγκη ισχυροποίησης της Οργάνωσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη ενός κόσμου συμπερίληψης .

Το 2015 στη Μπανγκόκ, στο 28ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της ΧΕΝ, ψηφίστηκε από 477 μέλη-εκπροσώπους 73 εθνικών ΧΕΝ το «Όραμα για το 2035» με θέμα «Τολμηρή και Μετασχηματιστική Ηγεσία Προς το 2035».

Το Όραμα για το 2035 δεν αντικαθιστά το σκοπό ή τις αρχές της οργάνωσης, απλά θέτει τον χρόνο και περιγράφει το πώς η στελέχωση της Οργάνωσης θα εργαστεί τα επόμενα χρόνια.

Η Παγκόσμια ΧΕΝ και οι εθνικές ΧΕΝ-μέλη στα επόμενα 20 χρόνια
καλούνται να αναπτύξουν πέντε τετραετή στρατηγικά πλαίσια- οδηγούς για την εκπλήρωση του οραματικού στόχου.

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός για την πρώτη τετραετία (2016 – 2019) κινείται σε 3 εξέχοντες άξονες:

  • ενίσχυση της μετασχηματιστικής ηγεσίας των νέων γυναικών και των κοριτσιών,
  • συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  • βιωσιμότητα του παγκόσμιου κινήματος της ΧΕΝ.

Η ΧΕΝ σε όλο τον κόσμο για να εκπληρώσει τον οραματικό της στόχο:

Ενδυναμώνει

Με εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από γυναίκες και νέες γυναίκες. Υιοθετεί τη φεμινιστική προσέγγιση που βασίζεται στη συμπερίληψη και τη διαγενεακότητα. Επίσης κατ’ εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  ενδυναμώνει τις νέες  γυναίκες να ηγούνται και να λαμβάνουν αποφάσεις στις κοινότητές τους. Υλοποιεί εκπαιδεύσεις τόσο θεματικές όσο και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κοινοτήτων, καθώς πιστεύει ότι η εκπαίδευση ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε μια ολόκληρη κοινότητα.

Συνηγορεί

Εργάζεται με στόχο να επηρεάσει πολιτικές, νομοθετικές ρυθμίσεις και νόρμες, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και την ανάπτυξη του ηγετικού δυναμικού των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών. Δίνει λόγο και βήμα, ώστε να ακουστεί η φωνή των κοριτσιών και των νέων γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δημιουργεί ευκαιρίες για αυτές, ώστε να συνηγορήσουν για τα δικαιώματά τους τοπικά, εθνικά και παγκόσμια.

Δημιουργεί Ασφαλείς Χώρους

Τα τελευταία 160 χρόνια η ΧΕΝ παγκόσμια έχει δημιουργήσει Ασφαλείς Χώρους για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην καρδιά της τοπικής τους κοινωνίας. Σε περισσότερες από 70 χώρες μέσα από τις δομές των τοπικών ΧΕΝ, η Παγκόσμια αγωνίζεται να προσφέρει χώρο σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια για να συζητήσουν με ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και το κυριότερο δίχως κριτική, θέματα όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και δικαιώματα, το AIDS, η βία κατά των γυναικών.

Η ΧΕΝ Ελλάδος ως εθνική ΧΕΝ – μέλος της Παγκόσμιας και συν υπογράφουσα τις δηλώσεις δέσμευσης του 2011 και 2015, σχεδίασε και ενέκρινε το 2016 στο 37ο Πανελλήνιο Συμβούλιό της, τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την τετραετία 2016 2019.

Αποσκοπεί στην εναρμόνιση της δράσης της στα νέα δεδομένα και κινείτα σε τέσσερις εξέχοντες άξονες:

Α. Συναντίληψη του οράματος,
ώστε τα εθελοντικά στελέχη της ΧΕΝ να εμπιστευτούν, να κινητοποιηθούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους.
Β. Προτυποποίηση μεθόδων και διαδικασιών, που θα διευκολύνει τη διαγενεακή συνεργασία, την ηγεσία και την επικοινωνία εντός και εκτός της Οργάνωσης.
Γ. Προσέλκυση και ενεργοποίηση των νέων γυναικών, ώστε να προασπιστούν και να συνηγορήσουν για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και να ηγηθούν των θετικών αλλαγών.
Δ. Βιωσιμότητα, που θα επιτρέψει στην Οργάνωση, με την εφαρμογή των κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, να κάνει πραγματικότητα το Όραμά της.

 

“Το μέλλον δεν είναι ένας τόπος προς τον οποίο πηγαίνουμε, αλλά ένας τόπος που δημιουργούμε.

Δεν πρέπει να βρούμε αλλά να φτιάξουμε τα μονοπάτια και καθώς θα τα φτιάχνουμε θα αλλάζουμε κι εμείς και ο προορισμός”

John H Schaar