… γιατί η φωνή των γυναικών πρέπει να ακούγεται δυνατά

 

H XEN στην Ελλάδα

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος συνηγορεί σταθερά και ασκεί πίεση για την κατοχύρωση ή αναμόρφωση νόμων, τον σχεδιασμό πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών με την οπτική του φύλου, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και συνοχής που σέβεται τα γυναικεία και ανθρώπινα δικαιώματα. Αγωνίζεται αδιάκοπα για την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, την ανάδειξη των προβλημάτων και την καταπολέμηση αντιλήψεων, στερεοτύπων και διακρίσεων που είτε περιορίζουν είτε θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον, ακόμη και τη ζωή, των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών.

Συμμετέχει ενεργά στο γυναικείο φεμινιστικό κίνημα της χώρας που, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών, εξακολουθεί να έχει μια σημαντική αποστολή σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, με πολλά «πισωγυρίσματα» όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, για την προστασία των θεμελιωδών κεκτημένων.

 

Η ΧΕΝ παγκόσμια

 

  • συνδέει και κινητοποιεί γυναίκες, νέες γυναίκες και κορίτσια για να αναπτύξουν, ατομικά και συλλογικά, τις ικανότητες και τη δύναμη, να επιτύχουν δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον, για όλους τους ανθρώπους,
  • εργάζεται συστηματικά, ώστε, έως το 2035, 100 εκατομμύρια νέες γυναίκες και κορίτσια, να μετασχηματίσουν τις δομές εξουσίας, με στόχο τη δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων και έναν ασφαλή κόσμο, χωρίς βία και πόλεμο,
  • προετοιμάζει και υποστηρίζει τη ενεργή συμμετοχή και την ηγεσία των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών, σε διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τις ίδιες και τις κοινότητές τους, με στόχο να φέρουν θετική αλλαγή στις πολιτικές, τις δομές και τις πρακτικές,

 

γιατί, θέλει να διασφαλίσει ότι η φωνή των γυναικών, σε όλο τον κόσμο, πρέπει ακούγεται δυνατά