Γυναίκα & Εκπαίδευση

 

Η ΧΕΝ οραματίζεται έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας και ένα βιώσιμο περιβάλλον, όπου όλες οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια θα μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Πιστεύει ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλες τις γυναίκες και το υποστηρίζει μέσα από υπηρεσίες, δράσεις συνηγορίας, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, προγράμματα επιμόρφωσης.

Η ΧΕΝ πιστεύει ότι μέσα από την εκπαίδευση οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα:

 • να αναπτυχθούν ολόπλευρα ως προσωπικότητες,
 • να αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν,
 • να ενδυναμωθούν, ώστε να είναι αυτόνομες με πλήρη έλεγχο των προσωπικών και επαγγελματικών επιλογών τους,
 • να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • να συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ως υπεύθυνοι και συνειδητοί πολίτες,
 • να ηγηθούν στη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου

Στη μακρόχρονη ιστορία της στον ελληνικό χώρο η Οργάνωση υποστήριξε και προώθησε, με συνέπεια στις καταστατικές αρχές και αξίες της, το δικαίωμα όλων των γυναικών  στην εκπαίδευση, δημιουργώντας η ίδια ευκαιρίες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιμόρφωση και την κατάρτιση.

 

Ημερομηνίες Σταθμοί:

1923 – 1939

Με στόχο την ισότιμη επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των γυναικών και κυριότερα των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής αναπτύχθηκαν, πρωτοπόρα για την εποχή, προγραμμάτα κατάρτισης για πωλήτριες, ράπτριες και δακτυλογράφους.

1946 – 1949

Η ΧΕΝ ίδρυσε Σχολή Στελεχών που σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις πρώτες Σχολές Στελεχών Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα. Πρωτοστάτησε με αυτόν τον τρόπο στην κατοχύρωση ενός νέου επαγγέλματος για την εποχή, αυτό της Κοινωνικής Λειτουργού.

1950 – 1959

Την περίοδο των μεγάλων μετακινήσεων του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, στο νεόδμητο τότε κτήριο της ΧΕΝ (Αμερικής 11) αναπτύχθηκε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης που παρείχε στις γυναίκες τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας τους ζωής.

1960 – 1969

Ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας στη χώρα και εισάγεται  ως  νέο επάγγελμα αυτό της Βιβλιοθηκονόμου

Την ίδια περίοδο η ΧΕΝ συνεργάζεται με:

 • τον Ελληνικό Οργανισμό Χειροτεχνίας και το Υπουργείο Γεωργίας σε προγράμματα στήριξης και επιμόρφωσης της αγρότισσας
 • τις μεταναστευτικές υπηρεσίες σε προγράμματα προετοιμασίας για Ελληνίδες  μετανάστριες σε υπερπόντιες χώρες (εκμάθηση γλώσσας – πληροφορίες για τις χώρες προορισμού κλπ)

1970 – 1979

Αναπτύχθηκε πολύπλευρο πρόγραμμα «Διά βίου Επιμόρφωσης Ενηλίκων» με έμφαση σε θέματα Αυτογνωσίας, Ισοτιμίας των Φύλων, Οικογένειας, Πολιτισμού και Ιστορίας της Τέχνης.

1980 – 1989

Το 1985 εκσυγχρόνισε τα  εκπαιδευτικά προγράμματα και τις μεθόδους της με:

 • την εισαγωγή νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως η “εξ αποστάσεως μάθηση”,
 • τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γυναίκας- IRIS για την απόκτηση τεχνογνωσίας σχετικά με την ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας

Από το 1970 έως και σήμερα:

η ΧΕΝ Ελλάδος δημιουργεί συμβουλευτικούς φακέλους υλοποίησης προγραμμάτων και εκπαίδευσης των εθελοντριών της. Εκπαιδεύει με ιδίους πόρους τις εθελόντριες της (όσες ασκούν διοίκηση και όσες υλοποιούν προγράμματα) στη ΧΕΝ Ελλάδος και στα Τοπικά Κέντρα της ώστε κι εκείνες με τη σειρά τους να υλοποιούν άρτια και  εποικοδομητικά προγράμματα υπηρεσιών και επομόρφωσης καθώς και δράσεις συνηγορίας για όλες τις γυναίκες της τοπικής τους κοινωνίας όπως:

 • Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα προετοιμασίας για Βοηθούς Μητέρων και Βοηθούς Ηλικιωμένων
 • Ετήσιους επιμορφωτικούς κύκλους για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη μεταναστριών & προσφύγων «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός».
 • Προγράμματα καινοτομίας, περιβάλλοντος και τεχνολογίας για τις γυναίκες και την νεότητα.
 • Εκπαιδεύσεις στην χρηστή Διοίκηση, την Ηγεσία και την θετική οργανωσιακή κουλτούρα
 • Προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης στον τομέα της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγιής Υγείας των γυναικών και της νεότητας.
 • Επιμορφωτικά προγράμματα γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών και των παιδιών.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης διαφόρων δεξιοτήτων, ξένων γλωσσών, ομάδων βιβλίων πολιτισμού και πολυπολιτισμού.
 • Προγράμματα συνηγορίας για τη γυναίκα και την ισότιμη συμμετοχή της σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής της δράσης, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Από το 2013 έως και σήμερα:

Η ΧΕΝ Ελλάδος συνεχίζοντας την μακρά παράδοσή της στην παροχή υπηρεσιών ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγασης για φοιτήτριες, ξεκίνησε την υλοποίηση Στεγαστικού Προγράμματος για την φιλοξενία φοιτητριών που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, υποστηρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την ελεύθερη πρόσβασή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο ιστορικό κτίριο της ΧΕΝ στην Ηλιούπολη “Αθηνά”, μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνισής του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΝΕ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΘΗΝΑ_2020 09.07_

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ 2020-21 07.07.2020Τ