Γυναίκα & Απασχόληση

Η ΧΕΝ Ελλάδος, από τις παλαιότερες γυναικείες εθελοντικές οργανώσεις στη χώρα και μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (Y.W.C.A.), στηρίζει και ενδυναμώνει ουσιαστικά και έμπρακτα, σχεδόν έναν αιώνα,  τη γυναίκα κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτική τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη διάκριση  σε κάθε τομέα της ζωής της.

Σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της η ΧΕΝ μέσω προγραμμάτων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, υπηρεσιών και δράσεων συνηγορίας υποστήριξε και προώθησε το δικαίωμα των γυναικών στην απασχόληση μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες του FeminaCareerlab συνεχίζουν αυτή τη μακρόχρονη παράδοση της ΧΕΝ Ελλάδος στην επαγγελματική συμβουλευτική κάθε γυναίκας, δεδομένου ότι οι έμφυλες ανισότητες, διακρίσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές  που συναντούν οι εργαζόμενες γυναίκες  σε όλους τους τομείς  δεν έχουν εξαλειφθεί.

Γιατί…

…Η επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη είναι αναφαίρετο δικαίωμα για την σύγχρονη γυναίκα κάθε ηλικίας, χωρίς εμπόδια, στερεότυπα, κακοποιητικές/σεξιστικές  συμπεριφορές  και οικονομικές διακρίσεις.

 

Καταστατική αρχή της Οργάνωσης αποτελεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα όσων αφορούν στη γυναίκα. Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ίση αμοιβή για ίση απασχόληση, η ισότιμη και αξιοκρατική ανέλιξη των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο είναι θεμελιώδη δικαιώματα που εξασφαλίζουν την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση για τις ίδιες τις γυναίκες και πρωτίστως την κοινωνική δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης η ανεργία, η “μαύρη” εργασία και οι άτυπες και επισφαλείς μορφές των συμβάσεων εργασίας πλήττουν πιο έντονα τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης και προσόντων. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν τις γυναίκες ευάλωτες σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας καθώς και στη φτώχεια. Συχνά γίνονται αποδέκτες βίας στην οικογενειακή ή/ και την εργασιακή τους ζωή, βίας ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής.

 

Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης

Το κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης της ΧΕΝ Ελλάδος έχει μακρόχρονη παράδοση στο πλευρό των γυναικών και της νεότητας, παρέχοντας αδιάκοπα ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, ατομικά και ομαδικά, σε κάθε γυναίκα χωρίς διάκριση με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, ενεργοποίηση και βελτίωση της δεξιότητας διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και τη χρήση εργαλείων επιτυγάνεται η ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση των γυναικών, ώστε αξιοποιώντας τα προσόντα και τις δυνάμεις τους να αναζητήσουν επιτυχώς μια θέση εργασίας.

Ιστορία

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία της στην επαγγελματική συμβουλευτική, η ΧΕΝ Ελλάδος τη δεκαετία 2000 – 2010 συμμετείχε και στις δύο φάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Equal. Στον πρώτο κύκλο δημιούργησε το Γυναικείο Κέντρο Απασχόλησης με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της αναζήτησης εργασίας. Στο δεύτερο κύκλο με το πρόγραμμα “+ΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση” στόχευε στη διευκόλυνση της πρόσβασης γυναικών που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η ΧΕΝ συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα “+ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ολοκληρωμένη παρέμβαση για μετανάστες/μετανάστριες”, που χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό  Μηχανισμό  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η πρωτοβουλία EQUAL έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία της ΧΕΝ στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Σήμερα το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης λειτουργεί:

 • με ιδίους πόρους και,
 • εξειδικευμένο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άνεργες γυναίκες, καθώς χρειάζονται ενθάρρυνση και ενίσχυση στον καθημερινό αγώνα που καταβάλλουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ανεργίας.

Οι υπηρεσίες:

Το κέντρο ανταποκρίνεται σε αιτήματα που αφορούν στη:

 • Συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας και τη διαχείριση καριέρας,
 • τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας,
 • την πληροφόρηση για εργασιακά δικαιώματα,
 • την ενημέρωση για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, μέσω προκηρύξεων.
 • Πληροφόρηση και συμβουλευτική για θέματα επιλογής σπουδών,
 • ευκαιρίες κατάρτισης,
 • πιστοποίηση προσόντων,
 • συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας καθώς και σε
 • προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας

Εκτός της εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής, παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση, γίνεται διασύνδεση και παραπομπή περιπτώσεων σε φορείς και οργανώσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας