Γυναίκα & Εθελοντισμός

 

“Βοήθησέ μας να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνε εθελόντρια στη ΧΕΝ”

 

Ο εθελοντισμός, συνιστά μια πολιτισμική διεργασία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου σε μία εποχή που το δημοκρατικό σύστημα δείχνει να απειλείται από μια ακριβώς αντίθετη τάση, την παθητικοποίηση του πολίτη και την αποξένωση του από τις συλλογικές πολιτικές διαδικασίες.

Ο εθελοντής πρέπει:

 • να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος,
 • να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί,
 •  Ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:
 • να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος
 • να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης
 • να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε θέλει
 • να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία


Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται 
μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:

 • προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
 • με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό
 • χωρίς οικονομική αμοιβή, και
 • μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.

Αρχές του Εθελοντισμού

 • Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή
 • Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται
 • Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής
 • Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους
 • Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς
 • Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία
 • Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων
 • Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.