«Πρόγραμμα ΑΘΗΝΆ – Δωρεάν Στέγαση για Φοιτήτριες»
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ»
Μ.ΑΝΤΥΠΑ 81, 163-45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025