Γυναίκα & Νομοθεσία

 

Οι Ελληνίδες διένυσαν ένα μακρύ και τραχύ δρόμο για την εδραίωση και επικύρωση  των δικαιωμάτων που σήμερα θεωρούνται δεδομένα. Η συμβολή των γυναικείων σωματείων υπήρξε θεμελιώδης και η ΧΕΝ ήταν ανέκαθεν παρούσα.

Από τα πιο σπουδαία επιτεύγματα του ελληνικού γυναικείου κινήματος ήταν η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας με τη διεκδίκηση των αναγκαίων νομοθετικών στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 1975. Τα Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία, ανάμεσά τους και η ΧΕΝ Ελλάδος, κυκλοφόρησαν ψήφισμα και ζήτησαν την προσθήκη νομοθεσίας και την απάλειψη οποιωνδήποτε νομοθετικών αποκλίσεων, με στόχο την προώθηση της ισότητας, την προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων όπως η προστασία της μητρότητας, της παιδικής και γεροντικής ηλικίας, καθώς και την καθιέρωση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες επέδρασαν σημαντικά στις εργασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 1975. Επίσης, τα Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία πέτυχαν οι προγενέστερες διατάξεις, που περιείχαν διακρίσεις λόγω φύλου και δεν ήταν δυνατό να καταργηθούν άμεσα μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, να διατηρηθούν μόνο για μια μικρή μεταβατική περίοδο (έως το 1982).

Πέρα από τη συμμετοχή της ΧΕΝ στη συντονισμένη αυτή προσπάθεια, τα στελέχη της Οργάνωσης απέστειλαν υπόμνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με το οποίο ανέδειξαν την ανάγκη διασφάλισης της περιουσίας που αποκτήθηκε στο γάμο και για τους δυο συζύγους, την κατάργηση των διατάξεων της εμβρυωρού, τη θέσπιση κοινού κατώτατου ορίου για την σύναψη γάμου για άνδρες και γυναίκες και την απόδοση κοινού επιθέτου στα τέκνα για τη διασφάλιση των οικογενειακών δεσμών.

Η ΧΕΝ Ελλάδος συμμετείχε καθοριστικά στην ψήφιση του νέου Οικογενειακού  Δικαίου το 1983, που άλλαξε ριζικά τη θέση της Ελληνίδας στην οικογένεια με την κατάργηση της αρχηγίας του άντρα και την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την οικογένεια και το παιδί, καθώς και με την ελευθερία απόφασης της γυναίκας για άσκηση επαγγελματικής εργασίας.

Η ΧΕΝ, όπως και οι υπόλοιπες γυναικείες οργανώσεις, συνέχισε να αναδεικνύει τα γυναικεία θέματα και συνέβαλλε στη ψήφιση ειδικών νόμων για την ισότητα στην εργασία την ιθαγένεια της γυναίκας και του παιδιού της, το δικαίωμα στην άμβλωση, τη γονική άδεια, κ.ά.

Σήμερα

Στις μέρες μας, η σταθερή παρουσία της ΧΕΝ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων και η διεύρυνση των συνεργασιών με φορείς και γυναικείες οργανώσεις στοχεύει στη διαρκή παρακολούθηση και την άσκηση πίεσης για την ανάπτυξη νομοθετικών πρωτοβουλιών που προστατεύουν τα γυναικεία και ανθρώπινα δικαιώματα και προασπίζονται την κοινωνική συνοχή.

Σε συνέχεια της παράδοσης της Οργάνωσης και του έργου ξεχωριστών γυναικείων προσωπικοτήτων, το 2017 το εθελοντικό δυναμικό της ΧΕΝ κινητοποιήθηκε συλλογικά σε όλη την Ελλάδα με σκοπό αφενός την ενημέρωση πολιτών, ανδρών και γυναικών, για τις ευεργετικές διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και αφετέρου στη συλλογή υπογραφών για την επικύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων. Η καμπάνια “25@25” χαιρετίστηκε και τιμήθηκε, τον Μάρτη του 2018, από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Βούτση.