Πρόγραμμα «Αθηνά» 2023-2024

Τον Οκτώβριο του 2023, τα στελέχη του Προγράμματος υποδέχθηκαν στο κτίριο «Αθηνά» 36 νέες γυναίκες, φοιτήτριες στο ΕΚΠΑ, το Πάντειο, το Χαροκόπειο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτ.Αττικής. Για τις μισές, σχεδόν, από αυτές, ήταν η πρώτη χρονιά σπουδών και διαμονής στην Αθήνα καθώς προέρχονταν, από 20 διαφορετικές περιοχές, πόλεις και χωριά.

Προετοιμασία 

Πριν την έναρξη λειτουργίας δόθηκε βαρύτητα, ώστε: 

  • να εξασφαλισθεί η άνετη και ασφαλής διαμονή,
  • να αναμορφωθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και να εμπλουτισθεί η υλικοτεχνική υποδομή του κτιρίου, 
  • να επιλεγούν και να σχεδιασθούν δραστηριότητες, αφενός για την πολύπλευρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εξυπηρετούμενων νέων γυναικών, αφετέρου για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου, όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να ασκηθούν στον ενήλικο ρόλο τους. 

H διαδικασία τροφοδοτήθηκε από τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των εξυπηρετουμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2022-2023), που αξιολόγησαν τη λειτουργία, τους χώρους, τις δράσεις κ.λπ. 

Άμεση επικοινωνία 

Από τις πρώτες ενέργειες ήταν, η δημιουργία της Ομάδας Viber «Αθηνά 24», με την ευθύνη συνδιαχείρισης από εξυπηρετούμενη, με στόχο την άμεση επικοινωνία και τη ροή της πληροφορίας, για όσα συμβαίνουν, εντός και εκτός του κτιρίου.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανταλλάχθηκαν πληροφορίες, προσκλήσεις, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, πληροφορίες για τη μετακίνηση, πολιτιστικά δρώμενα κ.λπ, ενώ η Ομάδα λειτούργησε και ως εργαλείο αυτορρύθμισης για θέματα συμβίωσης.

Ομαδικές συναντήσεις – peer to peer education 

Διαφορετικές ομάδες εργασίας εργάστηκαν με συνέπεια, δημιουργικότητα και φαντασία, μέσα στη χρονιά, ώστε, να διοργανώσουν τις μεταξύ τους συναντήσεις. 

Τα κορίτσια, που είχαν ήδη από την περασμένη χρονιά την εμπειρία του χώρου, διευκόλυναν τη γνωριμία όλων των κοριτσιών μεταξύ τους και με τους χώρους.

Άλλη ομάδα διοργάνωσε συνάντηση για την Επικοινωνία. Δημιούργησαν υλικό για τον ορισμό, τα είδη και τα χαρακτηριστικά της και μίλησαν για τους παράγοντες, που την επηρεάζουν. Έγραψαν διαφορετικά σενάρια και γύρισαν homemade video, για τα καλά και κακά μοντέλα επικοινωνίας.

Ομάδα εργασίας ετοίμασε υλικό και ασκήσεις για την Ηγεσία και ιδιαίτερα για την Ηγεσία των Νέων γυναικών και τα ζητήματα που τις απασχολούν. Από τη συνάντηση, προέκυψε η ιδέα λειτουργίας μιας Ομάδας Ηγεσίας, με τον συντονισμό από εξυπηρετούμενη του προγράμματος.

Τέλος, Ομάδα εργασίας ετοίμασε υλικό και δραστηριότητες σχετικά με το φαινόμενο της Γρήγορης Μόδας (Fast Fashion), τις επιπτώσεις του (περιβαλλοντικές, οικονομικές και στα ανθρώπινα δικαιώματα) και προτάσεις υπεύθυνης κατανάλωσης. 

Από τις πρώτες ενέργειες ήταν, η δημιουργία της Ομάδας Viber «Αθηνά 24», με την ευθύνη συνδιαχείρισης από εξυπηρετούμενη, με στόχο την άμεση επικοινωνία και τη ροή της πληροφορίας, για όσα συμβαίνουν, εντός και εκτός του κτιρίου.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανταλλάχθηκαν πληροφορίες, προσκλήσεις, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, πληροφορίες για τη μετακίνηση, πολιτιστικά δρώμενα κ.λπ, ενώ η Ομάδα λειτούργησε και ως εργαλείο αυτορρύθμισης για θέματα συμβίωσης.

Συμβουλευτική & Βιωματικά σεμινάρια ενδυνάμωσης 

Η Ψυχολόγος του Femina Support Lab – Κοινωνική Υπηρεσία ΧΕΝ Ελλάδος, ήταν στη διάθεση των εξυπηρετούμενων, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και παρείχε εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης άγχους, σχέσεων, προβλημάτων κ.λπ 

Επιπλέον, διοργάνωσε μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια ενδυνάμωσης, με θεματικές όπως, η αποτελεσματική επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, η ψυχική ανθεκτικότητα, η στοχοθεσία, οι σχέσεις και η επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, τα συναισθήματα, τα έμφυλα στερεότυπα, η ψυχική υγεία.  

«Ενημερωμένες & Ασφαλείς» 

Εκτός από την παροχή πρακτικής βοήθειας και συμβουλευτικής, που άπτονται των ειδικοτήτων τους, η Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός του Femina Support Lab και η Νομική Σύμβουλος της Υπηρεσίας, ετοίμασαν, ειδικά για τις εξυπηρετούμενες του Προγράμματος «Αθηνά», μια σειρά συναντήσεων, με τον τίτλο «Ενημερωμένες & Ασφαλείς». 

Στις συναντήσεις αυτές δόθηκαν χρηστικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές: 

  • από τη Νομική Σύμβουλο, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (π.χ. κλοπή προσωπικών αντικειμένων, διαχείριση συμβάντων σε δημόσιο χώρο), τα δικαιώματα και οι απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (π.χ. βιντεοσκόπηση και ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 
  • από την Κοινωνική Λειτουργό, σχετικά με δημόσια έγγραφα που είναι σημαντικό να έχουν ή είναι σημαντικό να γνωρίζουν, τις διαδικασίες έκδοσής τους (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ) ενισχύοντας και με αυτόν τον τρόπο, την άσκηση στον ενήλικο ρόλο τους. 

Συμπληρωματικές παροχές

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να αντιμετωπίζονται, επίσης εξατομικευμένα, ανάγκες σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σε περίπτωση εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ. αποκλεισμός λόγω έντονης χιονόπτωσης). 

Ομάδες ενδιαφερόντων

Τη χρονιά αυτή ξεκίνησε η λειτουργία ομάδων ενδιαφερόντων όπως, η ομάδα θεάτρου, η ομάδα προβολών, η ομάδα διαχείρισης της ανταλλακτικής ντουλάπας. Η δημιουργία τους στηρίχθηκε στις προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των εξυπηρετούμενων, τόσο του προηγούμενου όσο και του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

Οι ομάδες λειτούργησαν, με τη συνεπή συμμετοχή των μελών τους, στο βαθμό που δεν θα επηρέαζαν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις ή το δικαίωμά τους στον ελεύθερο χρόνο.

Απόκτηση εκπαιδευτικών εφοδίων – Χορηγία

Με την ευγενική χορηγία της Εταιρίας «Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ» και του Ομίλου Ευρωγνώση – Κέντρο Πιστοποίησης Eurolab της Ηλιούπολης, 14 εξυπηρετούμενες του Προγράμματος πιστοποίησαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με εξαιρετικές επιδόσεις. 

Χορηγοί Προγράμματος