ΧΕΝ Ελλάδος και Παγκόσμια ΧΕΝ: Μαζί για ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις γυναίκες

ΧΕΝ Ελλάδος και Παγκόσμια ΧΕΝ: Μαζί για ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις γυναίκες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 06 Ιουλίου, η ΧΕΝ Ελλάδος είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει τα μέλη της Executive Committee της Παγκόσμιας ΧΕΝ, στο κτίριο «Αθηνά» στην Ηλιούπολη. Οκτώ γυναίκες από κάθε γωνιά της γης, όλες με σημαντικούς διοικητικούς ρόλους στο παγκόσμιο κίνημα της ΧΕΝ, συναντήθηκαν στην Ελλάδα, για τις προγραμματισμένες εργασίες τους.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τα στελέχη της ΧΕΝ Ελλάδος, τόσο εθελόντριες όσο και επαγγελματίες, να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με την Πρόεδρο, τη Γενική Γραμματέα, την Ταμία, τις Αντιπροέδρους, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και στελέχη του Γραφείου της Παγκόσμιας ΧΕΝ. Στο πλαίσιο των εργασιών, παρουσιάστηκε το έργο της ΧΕΝ στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 100 χρόνια παρουσίας και δράσης στη χώρα.

Η Πρόεδρος της Παγκόσμιας ΧΕΝ, Mira Rizeq, στον χαιρετισμό της τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Παγκόσμιας και των εθνικών ΧΕΝ. Μοιράστηκε την εμπειρία της, από την προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα, όταν συμμετείχε στην περιφερειακή συνάντηση των ΧΕΝ της Μέσης Ανατολής και περιέγραψε με συγκίνηση τη συνάντησή της με την Αθηνά Αθανασίου, τότε Προέδρου της Παγκόσμιας ΧΕΝ. Τέλος, ως μια γυναίκα προερχόμενη από την Παλαιστίνη, τόνισε τη σημασία της ειρήνης και της ασφάλειας για κάθε γυναίκα.

Η συνάντηση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της ΧΕΝ Ελλάδος και της Παγκόσμιας ΧΕΝ, μετά και την εκλογή της κ. Όλγας Γκίνη, ως μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Η οργάνωση στην Ελλάδα συνεχίζει το έργο της, εναρμονισμένη με τους στόχους και τις προτεραιότητες του παγκόσμιου κινήματος, προσβλέποντας σε ένα μέλλον όπου, όλες οι γυναίκες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.

 

 

PRESS RELEASE

From June 29 to July 06, YWCA of Greece had the honor to host the members of the Executive Committee of World YWCA at the “Athena” building in Ilioupoli. Eight women from every corner of the world, holding the uppermost executive positions of the World YWCA movement, had their in-person meetings in Greece.

The meeting provided an excellent opportunity for the YWCA of Greece staff, both volunteers and professionals, to meet and collaborate with the President, General Secretary, Treasurer, Vice Presidents, members of the Board, and Team members from the World YWCA Office. During the meetings, the work of the YWCA in Greece, which has already completed 100 years of action in the country, was presented.

The President of World YWCA, Mira Rizeq, in her greeting emphasized the importance of meaningful communication and cooperation between the World and national YWCAs. She shared her experience from her previous visit to Greece, when she participated in the regional meeting of the YWCAs of the Middle East and described with emotion her meeting with Athena Athanasiou, then President of the World YWCA. Finally, as a woman coming from Palestine, she stressed the importance of peace and security for every woman.

This meeting further strengthened the connection between the YWCA of Greece and the World YWCA, following the election of Ms. Olga Gkini, as a member of its Nominations Committee. The organization in Greece continues its work, fully aligned with the goals and priorities of the world movement, seeking for a future where all women will feel safe and enjoy their rights.