Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός, συνιστά μια πολιτισμική διεργασία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τη συνύπαρξη των ανθρώπων.

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου σε μια εποχή που το δημοκρατικό σύστημα δείχνει να απειλείται από μια ακριβώς αντίθετη τάση, την παθητικοποίηση των πολιτών, τον ατομικισμό και την αποξένωσή τους από τις συλλογικές πολιτικές διαδικασίες.

Οι εθελόντριες της ΧΕΝ

Οι εθελόντριες της ΧΕΝ παράγουν παιδεία και πολιτισμό και αποτελούν μια διαχρονικά ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική δύναμη που επηρεάζει θετικά τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών που ζουν δίπλα τους.

 • εκπαιδεύονται τόσο σε θέματα διοίκησης όσο και σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αναπτύσσουν υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
 • ενημερώνονται για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και η νεότητα
 • αποκτούν γνώση για εθνικά και παγκόσμια ζητήματα
 • κινητοποιούνται ως πολίτες και ενδυναμώνονται για να εκφράζουν την άποψή τους με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
 • εκπροσωπούν την Οργάνωση στις τοπικές τους κοινωνίες, ενώ παράλληλα συνηγορούν σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους τους ανθρώπους

Γιατί η ΧΕΝ πιστεύει ότι:

 • οι εθελόντριες πρέπει να είναι οργανωμένες και εκπαιδευμένες και να έχουν εξειδικευτεί στον τομέα τους για να μπορούν αν προσφέρουν τα μέγιστα τη στιγμή που θα τους ζητηθεί,
 • πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμά τους:
  * να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα
  * να έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το πρόγραμμα, όποτε θέλουν
  * να αισθάνονται σίγουρες για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους και κυρίως να δραστηριοποιούνται σε
  ένα ασφαλές και οικείο περιβάλλον
 • ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:
  * προς όφελος της κοινότητας και της εθελόντριας
  * με την ελεύθερη βούληση της εθελόντριας και χωρίς καταναγκασμό
  * χωρίς οικονομική αμοιβή, και
  * μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελόντριες

Οι Αρχές του Εθελοντισμού

 • Ο εθελοντισμός οφελεί την κοινωνία και τους εθελοντές
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων
 • Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους
 • Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς
 • Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής
 • Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται και δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία, δηλαδή οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση των αμειβόμενων υπαλλήλων ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας τους.
 • Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα

Γίνε κι εσύ εθελόντρια στη ΧΕΝ

 

“ο εθελοντισμός είναι δύναμη της κοινωνίας”

“volunteers don’t necessarily have the time; they just have the heart”

“volunteering is the ultimate exercise in democracy”

“you vote in elections once a year, but when you volunteer you vote every day about the kind of community you want to live in”