Οικουμενικότητα

Οικουμενικότητα

Η αποστολή της ΧΕΝ, μιας από τις παλαιότερες γυναικείες Οργανώσεις παγκόσμια, παραμένει πάντα συναφής με τις πραγματικές ανάγκες της ζωής των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών, γιατί απορρέει από τις θεμελιώδεις αρχές της που είναι οι χριστιανικές αξίες της προσφοράς, της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης.

Από τα πρώτα χρόνια, προσκάλεσε τις γυναίκες σε αγώνα με στόχο την πολύπλευρη πνευματική τους ανάπτυξη και την υιοθέτηση δράσεων αδελφοσύνης και αλληλεγγύης που απαντούν στις κοινές ανάγκες τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης της οικουμενικότητας που προσβλέπει στη διεθνή συνεργασία.

Ο ειρηνικός και δίκαιος κόσμος που οραματίζεται η Οργάνωση μπορεί να στηριχτεί μόνο στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και συνεργασίας με σκοπό την προάσπιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατοχύρωση της ισοτιμίας και τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής, ειρηνικής κοινωνίας. Είναι μια δέσμευση που ακολουθεί τις προηγούμενες, τις σημερινές και μελλοντικές γενεές των στελεχών και μελών της ΧΕΝ.

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου κυριαρχούν η βία και οι πόλεμοι, η ΧΕΝ παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς κόσμου μέσα από την ανάπτυξη της νεότητας και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας.

Με ακλόνητη πίστη πως η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, η ΧΕΝ αγκαλιάζει γυναίκες κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από την πολιτισμική καταγωγή τους, τις θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις τους και επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους και να μεταμορφώσουν τις δομές της εξουσίας για την προάσπιση της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων με στόχο πάντα τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς βία και πόλεμο.