Ανάπτυξη Γυναίκας

Ανάπτυξη Γυναίκας

Η πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη της γυναίκας αποτελεί καταστατικό στόχο της ΧΕΝ. Ως κοινωνική οργάνωση σε όλη την ιστορία της η ΧΕΝ εργάστηκε συστηματικά και με συνέπεια για την ολόπλευρη ανάπτυξη των γυναικών.

Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην υγεία και στην εκπαίδευση ώστε να καλλιεργήσει τις φυσικές ικανότητες και τα ταλέντα της καθώς και να αποκτήσει εφόδια με σκοπό να διεκδικήσει ευκαιρίες και δυνατότητες αλλά και να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις και τις έμφυλες διακρίσεις που θα συναντήσει στη ζωή της.

Η γυναίκα συνειδητή πολίτης

Η ΧΕΝ δημιουργεί και παρέχει στις γυναίκες ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξης, της επιμόρφωσης, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσής τους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις, εντός και εκτός της οργάνωσης.

Ενημερώνει και αναδεικνύει τα θέματα που αφορούν  στις γυναίκες και τη νεότητα σε παγκόσμιο, εθνικό, και τοπικό επίπεδο όπως:

  • το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
  • τον πολυπολιτισμό
  • την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • το Βιώσιμο Περιβάλλον

Δημιουργεί γενιές γυναικών – πολιτών με συνείδηση και όραμα, που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, με πρωτοβουλίες που έχουν σταθερή και θετική επίδραση στους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η ΧΕΝ στηρίζει και κινητοποιεί τις γυναίκες, ώστε να προωθούν τις θετικές αλλαγές στη νοοτροπία και την αντίληψη της κοινότητας μέσα στην οποία ζουν και να πιέζουν για τη δίκαιη εφαρμογή των νόμων. Καλεί όλες τις γυναίκες σε μια στάση ζωής, που διακρίνεται από την αλληλεγγύη, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, το σεβασμό στις αξίες και τους νόμους.

Ακόμα και στα χρόνια κοινωνικής και οικονομικής δυσπραγίας, η ΧΕΝ Ελλάδος, με τη συσπείρωση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων και τη συνεχή επαγρύπνηση συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές της για να διαφυλάξει πανανθρώπινες αξίες, όπως η αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα, στους νόμους και τα κοινωνικά κεκτημένα των γυναικών.