Εργασιακές σχέσεις γυναικών

Εργασιακές σχέσεις γυναικών

Όπως αναδεικνύεται από τις προσωπικές μαρτυρίες γυναικών κάθε ηλικίας, προέλευσης και προσόντων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά στη ΧΕΝΕ παρατηρείται ότι :

 • Γίνονται συχνές παραβιάσεις εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων,
 • Υπάρχουν συχνά περιστατικά ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας (συχνά με υπόσχεση υπογραφής σύμβασης αργότερα ή εξ αρχής ενημέρωση πως δεν πρόκειται να δηλωθεί η εργασία)
 • Περιστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μερικής απασχόλησης, ενώ η εργασία είναι 8ωρη ή και παραπάνω ώρες
 • Ενώ υφίσταται σύμβαση εργασίας, υπάρχουν παραβιάσεις στον τρόπο ασφάλισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αμοιβή με σύμβαση έργου (ΟΑΕΕ) ενώ πρόκειται ξεκάθαρα για εξαρτημένη εργασία (ΙΚΑ).
 • Επίσης, καταβολή αμοιβής με απλή απόδειξη δαπάνης (χωρίς ένσημα), ενώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση του εργαζομένου)
 • Εργασιακή απασχόληση που δηλώνεται τελικά ως εθελοντική προσφορά
 • Καθυστέρηση στη σύναψη και απόδοση της σύμβασης εργασίας με αποτέλεσμα να πληρώνονται πρόστιμα από τον εργαζόμενο
 • Δήλωση εργαζομένης σε άλλη θέση/ειδικότητα με κατώτερες απολαβές και ασφαλιστικές εισφορές: π.χ. επιστήμονες, γραφίστες, λογιστές που δηλώνονται υπάλληλοι γραφείου
 • Εργασιακή απασχόληση υπερωριακά ή σαββατοκύριακα χωρίς απολαβές
 • Μη απόδοση των ημερών αδείας που ορίζει ο νόμος
 • Παραβιάσεις και εξαναγκασμοί που αφορούν την άδεια λόγω ασθενείας
 • Απόλυση εργαζόμενης λόγω εγκυμοσύνης
 • Κατάφορη παραβίαση άλλων όρων εργασιακής σύμβασης: π.χ. δηλωμένη άλλη διεύθυνση εργασίας, άλλο ωράριο
 • Εξαναγκασμοί με στόχο να αποδεχτεί η εργαζόμενη εργασίες που δεν εμπίπτουν στο καθηκοντολόγιο ή άλλες δυσμενείς συνθήκες εργασίας
 • Πολλαπλές συμβάσεις λίγων ημερών – γραφεία ενοικίασης εργαζομένων
 • Εξαντλητικές και συχνά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, παραβιάσεις στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, κ.ά.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε έντονο το ενδιαφέρον των γυναικών για συμμετοχή σε προκηρύξεις και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα αιτήματα που λαμβάνουμε αποτυπώνουν την αγωνία τους να παρακολουθήσουν τις συνεχείς αλλαγές στη συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες, να κατανοήσουν τη διάκριση στη μορφή και το περιεχόμενο, να εξοικειωθούν με περίπλοκες διαδικασίες, να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων και, εν τέλει, να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η συνεχής απόρριψη και ματαίωση που βιώνουν κατά την αναζήτηση εργασίας που τις αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο από την εξάσκηση του δικαιώματος τους για ισότιμη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού.