Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών

Κοινωνιολόγο - Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος, με θέμα την «Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών

Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών

Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών – Συνέντευξη με την Άρτεμη Καλαβάνου,

Κοινωνιολόγο – Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδος


Από πότε η ΧΕΝ έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών;

 Είναι μία συζήτηση που είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Όμως το 1999 στο Παγκόσμιο Συμβούλιο στο Kάϊρο ψηφίστηκε η συμμετοχή γυναικών ηλικίας 30 χρονών και κάτω στη Διοίκηση αλλά και σε επιτροπές και σε ομάδες εργασίας κάθε επιπέδου, σε ποσοστό 25% τουλάχιστον.

Το ψήφισμα αυτό αποτελεί πια καταστατική υποχρέωση και της XEN Ελλάδος, ως πλήρες μέλος της Π/XEN. Βέβαια η συζήτηση αλλά και το ψήφισμα δεν αφορά μόνο την αριθμητική παρουσία των νέων γυναικών.


Γιατί η συμμετοχή των νέων γυναικών είναι προτεραιότητα για τη ΧΕΝ;

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο του 2007 στην Kένυα  ανέδειξε τις προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση από πολλές εθνικές XEN. Όμως λόγω της σοβαρότητας του, το θέμα της ηγεσίας των νέων γυναικών αναδείχθηκε σε παγκόσμια προτεραιότητα για την τετραετία 2008-2012 μαζί με την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Πιστεύουμε ότι η επένδυση στη νέα ηλικιακά ηγεσία είναι μια επένδυση για το μέλλον. H γυναικεία ηγεσία, και ιδιαίτερα η ηγεσία των νέων γυναικών μέσα στη XEN, αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο. Αποτελεί απόδειξη για τη συλλογική δύναμη ενός κινήματος, που συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα ηγετικά στελέχη, για να δημιουργήσει αλλαγή.


Αυτές οι αλλαγές είναι μια «εύκολη» υπόθεση;

 Κάθε άλλο. Απαιτείται σκληρή δουλειά εκ μέρους των παλαιών στελεχών στην ανεύρεση και προετοιμασία αυτής της νέας ηγεσίας. Σκληρή δουλειά, η οποία συχνά δεν μπορεί να αποτιμηθεί καθώς δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Αφορά στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών ώστε να διεκδικήσουν τη θέση τους στην οργάνωση και στην κοινωνία. Στόχος, είναι να δημιουργήσουμε γυναίκες ηγέτες, ανάμεσά τους και νέες γυναίκες, που θα επηρεάσουν με την δράση τους τις κοινότητές τους και τη ζωή άλλων γυναικών.

Η ανάπτυξη της ηγεσίας και ιδιαίτερα των νέων γυναικών έχει σημασία. Θα δυναμώσει και θα κλιμακώσει καταρχήν την επίδραση και την απόδοση

των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της XEN, κατά δεύτερο θα αυξήσει την ευκρίνεια του οράματος, του σκοπού και του στίγματος της Π/XEN, και τέλος θα διαφυλάξει τη φήμη της οργάνωσης.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη διαδοχή μέσα από μια δημοκρατική λήψη αποφάσεων για τη μελλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση της ΧΕΝ.

Στόχος αλλά και όραμα για το μέλλον είναι να δημιουργήσουμε μαζί με τις νέες γυναίκες ένα ευέλικτο δημοκρατικό κίνημα κοινοτικής αλληλεγγύης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας με αποτελεσματική διακυβέρνηση και διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, με δυνατούς μηχανισμούς συνεργασιών συντονισμού και υποστήριξης. Η εκπλήρωση αυτού του οράματος είναι δυνατή όταν οι νέες γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Διαφορετικά υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας.


Οι νέες γυναίκες πώς θα ενδυναμωθούν ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτεί η γυναικεία ηγεσία;

 Προετοιμασία και ενίσχυση των γυναικών για «ποιοτική ηγεσία» σημαίνει αλλαγή των αντιλήψεων και του τρόπου σκέψης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε το χώρο και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες να δοκιμάσουν και να ωριμάσουν ως ηγέτες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικές που θα επιτρέψουν στις νέες γυναίκες να είναι οι ηγέτες του σήμερα και του αύριο. Θα πρέπει να αναφερθούμε με ειλικρίνεια στα εμπόδια που περιορίζουν και περιθωριοποιούν τις γυναίκες μέσα στους κόλπους της οργάνωσης αλλά και έξω από αυτή.


Πώς οι νέες γυναίκες θα ενθαρρυνθούν ώστε να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο μέσα στη ΧΕΝ;

Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι εύκολη. Δεν περιμένουμε να υλοποιηθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση για αλλαγή είναι η συλλογική κατανόηση του ζητήματος από όλες μας. Οι προσπάθειές μας δεν θα είναι αποτελεσματικές αν δεν έχουμε συλλογική ενιαία αντίληψη για την ανάγκη αλλαγής. Επομένως η νέα ηλικιακά ηγεσία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο στόχο που απαιτεί συγκεκριμένα βήματα και στάδια. Αφορά το μέλλον της Οργάνωσης.


Η συνύπαρξη των νέων και μεγαλύτερων σε εμπειρία γυναικών πώς βοηθά την ανάπτυξη της συλλογικής δύναμης της οργάνωσης;

 Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία ή σπουδαιότητα στην ηγεσία των νέων γυναικών έναντι των άλλων. Οι νέες γυναίκες δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της Οργάνωσης χωρίς την παρουσία, τη συνεργασία και την εμπειρία των παλαιοτέρων. H δύναμη και η αλληλεγγύη χρειάζεται να συνυπάρξει ανάμεσα στα στελέχη (παλαιά και νέα) ώστε να διαμορφωθούν υπηρεσίες, που θα διαφυλάξουν το όνομα της XEN και θα αποδώσουν αυτό που της αξίζει λόγω της ιστορίας της αλλά και της προσφοράς της σε γυναίκες όλων των ηλικιών. Μην ξεχνάμε ότι η ΧΕΝ είναι η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση που προσφέρει υπηρεσίες.


Αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ένα τελευταίο σχόλιο.

 Σκοπός της Π/ΧΕΝ ήταν και παραμένει η ανάπτυξη της ηγεσίας και της συλλογικής δύναμης των γυναικών και των κοριτσιών σ’ όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους.

 Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΧΕΝ συνηγορεί και στηρίζει τον εθελοντισμό, τη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα. Η ΧΕΝ Ελλάδος δεν θα λείψει από αυτή την προσπάθεια. Αυτό αποδεικνύει η παρουσία της μέσα στο παγκόσμιο κίνημα. Θα σχεδιάσει, θα προγραμματίσει και θα υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που θα διευκολύνουν αυτή την αλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη προσπάθεια είναι η στήριξη όλων των στελεχών της.