Εισήγηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής

Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδος

Εισήγηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης : «Δικαιώματα Γυναικών : Επιθέσεις – Προοπτικές. Προτάσεις και Πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών (γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων)»

Επιτρέψτε μας να ευχηθούμε στην Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής κάθε επιτυχία και δύναμη για την επίτευξη του έργου της τη νέα περίοδο και να ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκλησή μας στις εργασίες της. Η Επιτροπή αυτή έχει πολλά σημαντικά θέματα να διαχειριστεί και οι πολίτες προσδοκούν από αυτή τα μέγιστα, καθώς τα θέματά της σχετίζονται με τη νεότητα, την ισότητα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γνωρίζουμε ότι από τις προηγούμενες εργασίες της υπάρχει αρκετό υλικό και εξαιρετικά χρήσιμες εκθέσεις προκειμένου να συζητηθεί ο νέος προγραμματισμός της.

Για εμάς η Επιτροπή είναι σημαντική και για έναν άλλο λόγο, καθώς είχε σκύψει με σοβαρότητα στα θέματα του εθελοντισμού. Η νομική κατοχύρωση του εθελοντισμού δυστυχώς δεν τελεσφόρησε με συνέπεια σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης να δημιουργείται ένα ασφυκτικό περιβάλλον για όλες όσες τολμούν και επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών και της στήριξής τους.

Σε μια εποχή επιτακτικής ανάγκης για προσωπικό και κοινωνικό επαναπροσδιορισμό, για αναζήτηση νέων-καινούργιων-καινοτόμων λύσεων σε επείγοντα συλλογικά προβλήματα, οι γυναίκες της ΧΕΝ, όπως άλλωστε σε κάθε περίοδο κοινωνικής κρίσης, βρίσκονται στο προσκήνιο εμπνέοντας με τη δημιουργικότητά τους, αναλαμβάνοντας ηγετικές ευθύνες και πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας νέες δράσεις χρήσιμες για την καθημερινότητα της νέας ή της μεγαλύτερης γυναίκας που βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας, που επιδιώκει να συντηρήσει τον εαυτό της ή την οικογένεια της και να δώσει προοπτική στα μέλη της.

Τα στελέχη της ΧΕΝ γυναίκες από όλη την Ελλάδα, εργαζόμενες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες ή άνεργες, χωρίς κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο, προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επιτρέψουν στις νέες γυναίκες να συνεχίσουν την ζωή και τον προγραμματισμό τους με στόχους και όνειρα.

Στο δύσκολο αυτό έργο τους, μέσα από την πολυπλοκότητα των καθημερινών τους ρόλων και με δεδομένο τα βαθιά ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν, χρειάζονται ενίσχυση, υποστήριξη και δικτύωση τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς.

Έχοντας παρακολουθήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση Σας την κατάθεση προτάσεων εκ μέρους των μελών της Επιτροπής θα θέλαμε με τη σειρά μας να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε την ανάγκη εξέτασης των θεμάτων καταρχάς σε οριζόντιο επίπεδο καθώς και την αποφυγή του κατακερματισμού σε επιμέρους θέματα. Τα θέματα της νεότητας οφείλουν να εξετασθούν οριζόντια και στη συνέχεια με εξειδίκευση. Η νεότητα ως ζήτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ασφαλώς και τη νεότητα της δεύτερης γενιάς μεταναστών ή προσφύγων. Αλλά πρώτα πρέπει να συζητηθεί η νεότητα per se.

 

Η ΧΕΝ είναι μια παγκόσμια, γυναικεία, εθελοντική Οργάνωση με οραματικό στόχο την ενδυνάμωση όλων των γυναικών να ηγηθούν και να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους και τις κοινότητες μέσα στις οποίες ζουν. Στη μακρόχρονη ιστορία της έχει επιλέξει να στέκεται κοντά στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και πάντοτε με σεβασμό στην διαφορετικότητα από όπου και αν αυτή προέρχεται (θρησκεία, μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, κοινωνικό υπόβαθρο).

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση επιδεινώνει τη θέση των γυναικών, ενισχύει τις έμφυλες διακρίσεις, γίνεται άλλοθι για την καταπάτηση δικαιωμάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αυτονόητα για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, η ΧΕΝ Ελλάδος επενδύει κατά προτεραιότητα τους πόρους της σε προγράμματα και υπηρεσίες με σκοπό τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την ασφάλιση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ασφαλή στέγη, την ενεργό συμμετοχή στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων.

Είμαστε κοντά σε νέες φοιτήτριες και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση υλοποιώντας στεγαστικό πρόγραμμα στην Ηλιούπολη. Από το 2013 προασπίζουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση νέων γυναικών από την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ξεκίνημα και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στις ανώτατες σχολές της Αθήνας και του Πειραιά. Με οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα κάτω και από τα ήδη χαμηλά επίσημα όρια της φτώχειας, οι νέες αυτές γυναίκες και οι οικογένειές τους υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται να κρατήσουν ψηλά στις προτεραιότητές τους τις σπουδές και την εκπαίδευση.

Είμαστε κοντά στις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, στις γυναίκες που υποαπασχολούνται, στις γυναίκες που εξαναγκάζονται σε μαύρη/αδήλωτη εργασία, στις γυναίκες που ετεροαπασχολούνται.

Η οικονομική κρίση αποτελεί μορφή βίας που στερεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση και καθιστά τις γυναίκες ευάλωτες σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας τους και συχνά αποδέκτες βίας στην οικογενειακή τους ή / και την εργασιακή τους ζωή, βίας ψυχολογικής, σωματικής, ή σεξουαλικής.

Οι συνθήκες που επικρατούν είναι γνωστές. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, «το γυναικείο πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα για το έτος 2016 φτάνει σε ποσοστό 62%» και, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μακροχρόνια ανεργία των γυναικών διαμορφώνεται στο 72,2%, όπως και σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις γυναίκες αγγίζουν το 61,1%. Η ανεργία, η «μαύρη» εργασία και οι άτυπες και επισφαλείς μορφές των συμβάσεων εργασίας πλήττουν πιο έντονα τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης και προσόντων και τις καθιστούν περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια. Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών τους τελευταίους μήνες του 2016 με 46,1 % και ακολουθούν η Ισπανία, με 44,4 % και η Ιταλία με 39.4 %. Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 200.000 πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής στην Απασχόληση παρέχουμε αδιάκοπη ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, ατομική ή ομαδική, σε κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, ή, εθνότητας, με στόχο την βελτίωση της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση των δεξιοτήτων της.

Καταβάλλουμε καθημερινά κόπο, χρόνο και προσπάθεια για να δώσουμε σε κάθε γυναίκα έγκυρη ενημέρωση σε θέματα της αγοράς εργασίας.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε έντονο το ενδιαφέρον των γυναικών για συμμετοχή σε προκηρύξεις και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα αιτήματα που λαμβάνουμε αποτυπώνουν την αγωνία τους να παρακολουθήσουν τις συνεχείς αλλαγές στη συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες, να κατανοήσουν τη διάκριση στη μορφή και το περιεχόμενο, να εξοικειωθούν με περίπλοκες διαδικασίες, να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων, και εν τέλει να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η συνεχής απόρριψη και ματαίωση που βιώνουν κατά την αναζήτηση εργασίας που τις αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο από την εξάσκηση του δικαιώματος τους για ισότιμη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Η επιθυμία μας να σταθούμε αρωγοί στον αγώνα των γυναικών μας ώθησε να σχεδιάσουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές συναντήσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την αναζήτηση εργασίας μέσω δημοσίων προσκλήσεων/προκηρύξεων και την εξασφάλιση απασχόλησης σε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας.

 

Είμαστε κοντά στις νέες γυναίκες και τις γυναίκες που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της αβεβαιότητας για το μέλλον, της ανεργίας, της άγνοιας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης επιλέγουν την έκτρωση ως κύρια μέθοδο αντισύλληψης.

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία η Ελλάδα κατέχει πανευρωπαϊκά την πρώτη θέση στις διακοπές κυήσεων με 40.000 κορίτσια τον χρόνο, κάτω των 18 ετών να καταφεύγουν στην έκτρωση. Σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει τη σεξουαλικότητα των νέων με άγνοια, ταμπού και υποκρισία, η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, συνδυασμένη με την ενημέρωση πάνω στα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς να καταλάβουν τη σημασία της αντισύλληψης, που πρέπει να αφορά τόσο τα κορίτσια όσο, όμως και τα αγόρια. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να καθιερώσει τη Θεματική Εβδομάδα.

Ήδη από το 2013, η ΧΕΝ Ελλάδος έχει δημιουργήσει και προωθήσει στα 25 τοπικά Κέντρα της ανά την Ελλάδα φάκελο υλικού με τίτλο «Μυστικά και Ψέματα» για την εμψύχωση δράσεων με θέματα που αφορούν στο δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των νέων γυναικών και γυναικών, στην ανάγκη απόκτησης θετικής αυτοεικόνας και ισχυρής αυτοεκτίμησης η έλλειψη των οποίων γνωρίζουμε ότι επηρεάζει δραματικά τις επιλογές τους.

Είμαστε κοντά στις γυναίκες που αποκλείονται από θέσεις ευθύνης με πρόφαση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά, στις γυναίκες που πασχίζουν να ανελιχθούν, να δημιουργήσουν, να επιχειρήσουν, να έχουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά αλλά συναντούν εμπόδια λόγω του φύλου τους.

Η ΧΕΝ επιδιώκει, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να επιτρέψει στις νέες γυναίκες να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και προετοιμάζοντας δράσεις χρήσιμες για την ίδια την νεότητα. Είναι ίσως μία από τις λίγες Οργανώσεις που προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα Διοίκησης και Ηγεσίας για τις νέες γυναίκες. Πιστεύουμε ότι οι νέες και οι νέοι χρειάζεται να συμμετέχουν στην οικονομική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος θα φέρει με την σειρά του μια ισχυρότερη δημοκρατία για τον τόπο μας και θα κατοχυρώσει το μέλλον του.

Για την ΧΕΝ οι δείκτες ερευνών και στατιστικών στοιχείων για τη θέση των γυναικών και των νέων στην ελληνική κοινωνία δεν είναι απλοί αριθμοί. Μεταφράζονται σε πρόσωπα, είμαστε όλες εμείς και οι οικογένειές μας που προσδοκούμε ένα καλύτερο αύριο και αγωνιζόμαστε μέσα στην κρίση,

Είμαστε εμείς οι ίδιες που προσφέρουμε εθελοντικά ή εργαζόμαστε στην οργάνωση,

Είναι οι γυναίκες που προσέρχονται στα τοπικά Κέντρα ΧΕΝ – σε ασφαλείς χώρους- για να λάβουν υπηρεσίες ή να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους,

Είναι οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες που στη σύγχρονη Ελλάδα στερούνται το δικαίωμα στην εργασία, την αξιοπρεπή αμοιβή, την ασφάλιση, την εξέλιξη, τη δημιουργία οικογένειας.

Η ΧΕΝ, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο έχει σταθεί συνεπής αρωγός των γυναικών σε κρίσιμες στιγμές. Όσο κι αν αλλάζουν οι περιστάσεις και οι εποχές, η κατεύθυνση παραμένει η ίδια: η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να ηγηθούν και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόσμο για όλους.