15-21 Οκτωβρίου, Εβδομάδα χωρίς ΒΙΑ

15-21 Οκτωβρίου, Εβδομάδα χωρίς ΒΙΑ

Εβδομάδα Χωρίς Βία / Week Without Violence  #WWC18  #WeekWithoutViolence2018

 

Η εβδομάδα χωρίς βία θεσπίστηκε από την Παγκόσμια ΧΕΝ και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου. Αφορά στη δημιουργία μιας παγκόσμιας εβδομαδιαίας καμπάνιας με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών.

 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας διοργανώνονται συλλογικές δράσεις οι οποίες εστιάζουν στην ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση του κοινού για έναν κόσμο χωρίς ΒΙΑ.

 

Στη ΧΕΝ, πιστεύουμε πώς η εξάλειψη της βίας μπορεί να επιτευχθεί  μέσα από την ατομική  ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, να έχουν οικονομική ανεξαρτησία, να κατέχουν  ηγετικές θέσεις καθώς και μέσα από τη δημιουργία τρόπων δικτύωσης των νέων γυναικών ώστε η μια να παρακινεί και να εμπνέει την άλλη να αναλάβουν ενεργό δράση.

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Π/ΧΕΝ δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της «Εβδομάδας χωρίς Βία».

Περιστατικά βίας αναφέρονται με τη χρήση ενός κοινού σλόγκαν  «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ» . Κυριολεκτικά, η ΒΙΑ κατά των γυναικών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ κι οι ΧΕΝ Παγκοσμίως στηρίζουν δράσεις μέσα από τις οποίες οι κοινότητες εκπαιδεύονται σε έναν νέο τρόπο σκέψης και μετασχηματισμού των παγιωμένων αντιλήψεων για μια ομαλή συνύπαρξη όλων σε έναν κόσμο ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ.