Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκών ΧΕΝ

Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκών ΧΕΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών ΧΕΝ (26-28 Οκτωβρίου 2018 στο Βουκουρέστι).
18 εθνικές ΧΕΝ – μέλη ήταν παρούσες με 52 εκπροσώπους, ανάμεσά τους και η ελληνική ΧΕΝ, που υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συντονιστικού αυτού οργάνου.
Η Ιωάννα Τούσσα (μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΧΕΝ Ελλάδος και Πρόεδρος της ΧΕΝ Θήβας) εκλέχθηκε για τη δεύτερη διετή θητεία της ως Ταμίας των Ευρωπαϊκών ΧΕΝ.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία σε γυναίκες, στελέχη της ΧΕΝ από όλη την Ευρώπη, να μοιραστούν το όραμά τους για το μέλλον και τη δέσμευσή τους να εργαστούν συλλογικά για ένα ασφαλή και δίκαιο κόσμο που περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες δίχως εξαιρέσεις.