Πανελλήνια Εκπαίδευση Στελεχών σε θέματα Διοίκησης

Πανελλήνια Εκπαίδευση Στελεχών σε θέματα Διοίκησης

Με μεγάλη επιτυχία η ΧΕΝ Ελλάδος πραγματοποίησε ,την τρίτη κατά σειρά, πανελλήνια εκπαίδευση στελεχών  της σε θέματα διοίκησης. Η  τριήμερη εκπαίδευση   πραγματοποιήθηκε στο Πολυκέντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» στην Ηλιούπολη και συμμετείχαν 38 στελέχη ΧΕΝ που ασκούν διοίκηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενδυνάμωση και υποστήριξη των στελεχών  στο διοικητικό τους έργο μέσα από τη συναντίληψη του Οράματος της ΧΕΝ, τη θεωρητική προσέγγιση και τη χρήση εργαλείων για τη χάραξη της στρατηγικής, τη στοχοθεσία, τη λήψη απόφασης, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση των δράσεων.

 

Από το 2016 μέχρι σήμερα περίπου 100 στελέχη της ΧΕΝ στην Ελλάδα έχουν λάβει από τις εκπαιδεύσεις αυτές, εφόδια για την επίτευξη του οράματος της.

Προχωρώντας προς το 2035, μια ημερομηνία ορόσημο για τους διεθνείς οργανισμούς που προωθούν και υπερασπίζονται μια βιώσιμη ατζέντα ανάπτυξης, οι ΧΕΝ του κόσμου οραματίζονται «έναν κόσμο συμπερίληψης όπου100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια μετασχηματίζουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και έναν κόσμο χωρίς βία και πόλεμο» .

Το ανθρώπινο δυναμικό της Οργάνωσης καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που γεννώνται συνεχώς  σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΧΕΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια,   ώστε τα στελέχη της να:

  • εκπαιδεύονται τόσο σε θέματα διοίκησης όσο και σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να αναπτύσσουν υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
  • ενημερώνονται για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και η νεότητα
  • αποκτούν γνώση για εθνικά και παγκόσμια ζητήματα
  • κινητοποιούνται ως πολίτες και ενδυναμώνονται για να εκφράζουν την άποψή τους με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
  • εκπροσωπούν την Οργάνωση στις τοπικές τους κοινωνίες, ενώ παράλληλα να συνηγορούν σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους τους ανθρώπους

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω η ΧΕΝ Ελλάδος επενδύει πόρους και δυνάμεις για την   στήριξη του έργου τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.