Δωρεάν Εργαστήρι Προετοιμασίας για συμμετοχή στην Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας

Δωρεάν Εργαστήρι Προετοιμασίας για συμμετοχή στην Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας

Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης Γυναικών ΧΕΝ Ελλάδος

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη προκήρυξη που ενσωματώνει τις αλλαγές των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την Ενδυνάμωση του Α.Σ.Ε.Π. (Νόμος 4590/2019).

Ανάμεσα στις ειδικότητες με τις περισσότερες προκηρυσσόμενες θέσεις είναι: ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και Λογιστικής, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Σημαντικό προβάδισμα δίνουν τα ακαδημαϊκά προσόντα και η αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας σε όσους υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επίσης, στους υποψήφιους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μοριοδοτείται η ανεργία.

Υπενθυμίζουμε πως η εγγραφή και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε όλες τις προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν στο εξής. Ενδεικτικά, πρόκειται σύντομα να εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και αναπληρωτών ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όπου έχουν υψηλές πιθανότητες απορρόφησης οι νοσηλεύτριες.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης Γυναικών της ΧΕΝ Ελλάδος διοργανώνει στις 19/4 «Εργαστήρι Ενημέρωσης και Προετοιμασίας Υποψηφίων» τρίωρης διάρκειας (12.00-15.00).

Οι γυναίκες υποψήφιες που θα λάβουν μέρος θα προετοιμαστούν για τη συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών, την εγγραφή και δημιουργία προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ, καθώς και τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Επίσης, θα ενημερωθούν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλες τις γυναίκες υποψήφιες και παρέχεται δωρεάν, όπως και όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής. Οι υποψήφιες που χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη και το επιθυμούν, θα υποστηριχθούν μετέπειτα και ατομικά.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 18/4,  ώρες 10 έως 4 μμ.

Υπεύθυνη: κα Ματίνα Κασιμάτη  e-mail:  mkasimati@xen.gr   Τηλ. 210 3624291