Η συμμετοχή της ΧΕΝ Ελλάδος στη συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων

Η συμμετοχή της ΧΕΝ Ελλάδος στη συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων

Την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019 η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος, κα Όλγα Γκίνη, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Κατά την παρέμβασή της η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και τόνισε ότι ο αγώνας θα πρέπει να συνεχισθεί σε κάθε επίπεδο, καθώς η Ελλάδα έρχεται τελευταία στα θέματα ισότητας.

Υπενθύμισε ότι η ΧΕΝ Ελλάδος ήταν από τις γυναικείες οργανώσεις που άσκησαν πίεση για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε δύο επίπεδα αφενός με τη συμμετοχή της στη συλλογική προσπάθεια των οργανώσεων για την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων αφετέρου στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό υλικό της ΧΕΝ με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών – ανδρών και γυναικών, το οποίο διαχειρίστηκαν τα 23 τοπικά της Κέντρα με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερων από 15000 χιλιάδων υπογραφών.

Χαρακτήρισε τη Σύμβαση ως ένα σημαντικό πρότυπο νομοθετικό εργαλείο, με πολλά καινοτόμα στοιχεία και τόνισε ότι όσο σημαντική ήταν η επικύρωσή της το ίδιο σημαντική είναι και η παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

  1. Στη ανάγκη κατάλληλης στελέχωσης του μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της Σύμβασης, τονίζοντας ότι θα πρέπει ιδανικά να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στα γυναικεία θέματα, αλλά και οι γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες έχουν τεχνογνωσία και μπορούν να εισφέρουν με τις προτάσεις τους.
  2. Στην αναγκαιότητα σχεδιασμού πολιτικών πρόληψης στην εκπαίδευση με ενημερωτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους με τη συνεργασία των γυναικείων οργανώσεων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς και των συλλόγων διδασκόντων ώστε να εξαλειφθούν τα έμφυλα στερεότυπα και να επιτευχθεί η ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ίδια η σύμβαση άλλωστε αναδεικνύει την ανάγκη εκπαίδευσης της νεολαίας στο θέμα της ισότητας των φύλων.
  3. Στην ανάγκη ενίσχυσης των διαδικασιών εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των αστυνομικών οργάνων και των δικαστικών λειτουργών, καθώς τα αστυνομικά όργανα είναι εκείνα που έρχονται σε πρώτη και άμεση επαφή με τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και οι δικαστικοί λειτουργοί είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους, όταν κατηγορούνται γυναίκες, εάν αυτές υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή ενήργησαν υπό το καθεστώς νόμιμης άμυνας, όπως αυτό περιγράφεται στον Ποινικό Κώδικα.
  4. Στην ανάγκη δημιουργίας νέων υπηρεσιών και προγραμμάτων στήριξης για την εργασία και κοινωνική ένταξη των γυναικών που έχουν επιβιώσει από καταστάσεις βίας.

Η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος έκλεισε την παρέμβασή της με τη δέσμευση ότι η ΧΕΝ, ως μια από τις παλαιότερες γυναικείες, εθελοντικές, οργανώσεις στην Ελλάδα και παγκόσμια, που έχει σαν Καταστατικής της αρχή και όραμα ένα κόσμο συμπερίληψης, όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η ισότητα προωθούνται και υποστηρίζονται από τη γυναικεία ηγεσία, θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Στη δευτερολογία της, επεσήμανε ότι πολλές γυναίκες ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και το νομικό πλαίσιο που τις καλύπτει σε περιπτώσεις βίας και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ξεκινήσουν την ενημέρωση αυτή από το δικό τους μικρό περίγυρο.


Πατήστε  ΕΔΩ  για να παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση