Συνάντηση γυναικείων οργανώσεων με τον Δήμαρχο Αθηναίων για την αντιμετώπιση της πορνείας

Συνάντηση γυναικείων οργανώσεων με τον Δήμαρχο Αθηναίων για την αντιμετώπιση της πορνείας

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με γυναικείες οργανώσεις «Επιτροπής για την αντιμετώπιση του θέματος της πορνείας», η ΧΕΝ Ελλάδος συμμετείχε τόσο στην αρχική συνάντηση στο Νομισματικό Μουσείο, όσο και στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Στο Δήμαρχο μεταξύ άλλων, δόθηκε και το κείμενο που υπογράφουν οργανώσεις το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ»

Η όποια νομοθετική πρωτοβουλία υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο της Σύμβασης του 1949 των Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων, καθώς και του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (2013/2103(INI)) για «Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων»

Ζητάμε η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία να είναι στην κατεύθυνση των πολιτικών που θεσμοθέτησαν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, Ισλανδία, η Νορβηγία, έχοντας ως γνώμονα ότι η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών αποτελούν μορφές βίας και συνιστούν εμπόδιο στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως και την ουσιαστική στήριξη των εκδιδομένων προσώπων και την πάταξη του trafficking γυναικών και ανηλίκων

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την επισήμανση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η πορνεία — τόσο σε παγκόσμιο όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο — τροφοδοτεί την εμπορία ευάλωτων γυναικών και ανήλικων κοριτσιών, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι μεταξύ 13 και 25 ετών  και επισημαίνει ότι, όπως το αποδεικνύουν στοιχεία που επεξεργάστηκε η προπαρασκευαστική Επιτροπή, η πλειοψηφία των θυμάτων (62 %) προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, με τις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να ανέρχονται σε 96% των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων, ενώ το ποσοστό θυμάτων από χώρες εκτός ΕΕ έχει αυξηθεί κατά την τελευταία

Καταλήγουμε: Η πορνεία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι μορφή βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών. Η πορνεία δεν μπορεί να θεωρείται εργασία και επάγγελμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις πορνείας και πορνικών υπηρεσιών. Το κράτος δεν επιτρέπεται να εισπράττει φόρους από την πορνεία»

Μεταξύ των Οργανώσεων που υπογράφουν το Κείμενο είναι το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΜΩΒ», η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ, Ελληνικό, το Δίκτυο για την φεμινιστική απεργία, η Ένωση Ελληνίδων Νομικών, η ΧΕΝ Ελλάδος, το Δίκτυο Γυναίκα και Υγεία, η ΚΕΔΕ (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη) Γυναικεία Οργάνωση, η ΕΓΕ, το Λύκειο Ελληνίδων …

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις επαφές με τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να ενημερώσει για τις θέσεις της, στο άμεσο χρονικό διάστημα