Διάλογος με την Επικαιρότητα

Διάλογος με την Επικαιρότητα

Ένα νέο κορίτσι μ’ ένα σακίδιο στην πλάτη περιπλανιέται και παρατηρεί. Η Αν_να, ο χαρακτήρας της ΧΕΝ Ελλάδος ταξιδεύει σ’ έναν ακαθόριστο χώρο – χρόνο και μαθαίνει ν’ αναγνωρίζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Με αφετηρία το Αν και προορισμό το Να βρίσκεται σ’ έναν διάλογο με την επικαιρότητα θέλοντας να αποκωδικοποιήσει τα γεγονότα και το πώς αυτά επηρεάζουν την κάθε γυναίκα.

Γιατί η Αν_να είναι κάθε γυναίκα που διεκδικεί ένα δίκαιο παρόν προσδοκώντας να παραδώσει στις επόμενες Άννες ένα καλύτερο μέλλον.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

 

Η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στις ΗΠΑ

 

Αν και οι  γυναίκες συγκεντρώνονται, κυρίως, σε επαγγέλματα, που «προσιδιάζουν» στο φύλο τους (οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός) και λιγότερο σε μη παραδοσιακούς, για το φύλο, επαγγελματικούς χώρους, ωστόσο, ακόμα και στα λεγόμενα «γυναικεία» επαγγέλματα, όπου συγκεντρώνονται περισσότερες γυναίκες, την πλειοψηφία των διευθυντικών θέσεων και των υψηλόβαθμων στελεχών την αποτελούν άντρες (κάθετος επαγγελματικός διαχωρισμός). Έτσι, δημιουργείται ένα «αντρικό πρότυπο» ηγεσίας, με κανόνες και συμπεριφορές που υιοθετούνται άτυπα μεν, αναπαράγονται στην καθημερινότητα των δύο φύλων δε.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες που βρίσκονται στο χώρο της πολιτικής, όπου και εκεί αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες ανέλιξης, όχι μόνο λόγω των έμφυλων κυρίαρχων κοινωνικών στερεοτύπων, αλλά και της επιπλέον ενασχόλησής τους με τις ενδοοικιακές μη αμειβόμενες εργασίες και υπηρεσίες φροντίδας.

Οι γυναίκες βουλευτές, υπουργοί και πρωθυπουργοί, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, αρχηγοί καρτών, πρόεδροι και αντιπρόεδροι εθνών κατέχουν πολύ λιγότερες θέσεις, συγκριτικά με τους άντρες, παγκοσμίως, παρά την ολοένα και αυξανόμενη ενεργή συμμετοχή τους στην πολιτική σκηνή (κόμματα, συλλόγους, οργανώσεις, κινήματα).

Είναι σημαντικό επομένως για τις νεότερες γενιές να υπάρχουν γυναίκες στην κεφαλή της πολιτικής σκηνής, ώστε να γίνεται αντιληπτή η ισότητα και στην πράξη. Είναι σημαντικό που στην Ελλάδα υπάρχει γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στις τελευταίες εκλογές των ΗΠΑ γυναίκα αντιπρόεδρος. Σημαντικό να προωθούνται στα κορίτσια και τα αγόρια πρότυπα ενεργών στη δημόσια σφαίρα γυναικών, ανθρώπων ικανών, ανεξαρτήτως του φύλου τους. Είναι σημαντικό η κριτική που ασκείται στους ηγέτες να σχετίζεται με το έργο τους (καλό ή κακό) και όχι με το φύλο τους.

Η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εκτός από το ότι είναι γυναίκα, έχει και ένα επιπλέον «πρόσημο» : είναι και έγχρωμη (ήταν και η δεύτερη γυναίκα έγχρωμη γερουσιαστής, από το 2016) σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τα δικαιώματα των έγχρωμων στις ΗΠΑ. Διττός, επομένως, ο συμβολισμός με την άνοδο της Καμάλα Χάρις στην εξουσία : ράπισμα τόσο εναντίον του σεξισμού και της έμφυλης ανισότητας, όσο και εναντίον του ρατσισμού και της φυλετικής ανισότητας.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το αν θα συμφωνήσει κανείς με το ρόλο της στην πολιτική σκηνή, ένα είναι βέβαιο : η παρουσία της σε αυτήν καταρρίπτει στην πράξη τα στερεότυπα κάθε μορφής.


Ο χαρακτήρας  “Άν_να” αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΧΕΝ Ελλάδος και σχεδιάστηκε από τη Ζωή Μουζενίδου