16 Ημέρες Ακτιβισμού “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect”

16 Ημέρες Ακτιβισμού “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect”

Κάθε χρόνο, η ΧΕΝ Ελλάδος συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια του ΟΗΕ «16 Days of Activism – Orange the World» η οποία ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών) και ολοκληρώνεται 10 Δεκεμβρίου (Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), συμβολικές ημερομηνίες που δηλώνουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι η μεγαλύτερη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Antonio Guterres, επεσήμανε το θέμα της καμπάνιας «Orange the World: Χρηματοδοτήστε – Ανταποκριθείτε – Αποτρέψτε – Συλλέξτε» καλώντας τις κυβερνήσεις αλλά και τους πολίτες να κινητοποιηθούν συλλογικά δημιουργώντας καινοτόμες δράσεις συνηγορίας.

Η εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Γυναικών ενισχύει την έκκληση για παγκόσμια δράση για τη γεφύρωση των κενών στις χρηματοδοτήσεις, τη διασφάλιση βασικών υπηρεσιών για επιβιώσασες από τη βία κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας COVID-19, την εστίαση στην πρόληψη και τη συλλογή δεδομένων που μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες διάσωσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Η χρονιά που διανύουμε ξεπερνάει κάθε προηγούμενη. Πριν την εμφάνιση του Covid-19, η βία κατά των γυναικών είχε ήδη αγγίξει ποσοστά πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, 243 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως κακοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε από οικείο τους πρόσωπο, με ποσοστό χαμηλότερο του 40% να προχωράει σε καταγγελία ή αναζήτηση βοήθειας.

Καθώς οι χώρες λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα για να σταματήσουν τη μετάδοση του ιού, η βία κατά των γυναικών και κυρίως η ενδοοικογενειακή βία εντείνεται. Σε ορισμένες χώρες η έκκληση για βοήθεια έχει πενταπλασιαστεί, ενώ σε άλλες οι καταγγελίες —σύμφωνα με επίσημα στοιχεία— έχουν μειωθεί σημαντικά αφού είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή έκκλησης για βοήθεια. Το κλείσιμο των σχολείων και η οικονομική πίεση κάνουν τις γυναίκες «φτωχότερες». Μακριά από εργασία και εκπαίδευση γίνονται ευάλωτες και βρίσκονται εκτεθειμένες σε κάθε είδους εκμετάλλευση, κακοποίηση, παρενόχληση.

Σήμερα, παρότι οι φωνές διαμαρτυρίας έχουν αγγίξει μια κορύφωση που είναι αδύνατον να αποσιωπηθεί ή να αγνοηθεί, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις, σωστή διαχείριση, συντονισμό και δράση. Δεν μπορεί να τεθεί σε δεύτερο επίπεδο —κάθε χώρα χρειάζεται να αντιδράσει, ειδικά αυτή την περίοδο που εκτυλίσσεται η κρίση λόγω Covid-19.

Όπως αναφέρει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, η κοινωνικο-οικονομική επίπτωση της πανδημίας δεν περιορίζεται σε μια δημόσια κρίση στον τομέα της υγείας. Τίθεται κίνδυνος για την ανθρωπότητα να χαθεί η πρόοδος δεκαετιών στην καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και της εξάλειψης των ήδη υψηλών επιπέδων ανισοτήτων. Καλεί, λοιπόν, κυβερνήσεις και πολίτες να ανταποκριθούν στο μήνυμα της καμπάνιας:

Orange the World 2020: Fund – Respond – Prevent – Collect

Χρηματοδοτήστε (Fund)

  • Δώστε προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις υπηρεσιών για την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών καθώς και φορολογικά κίνητρα.
  • Χρηματοδοτήστε οργανώσεις που στηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο Covid-19 και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
  • Διαθέστε χρηματοδοτικά πακέτα για την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών σ’ ένα Παγκόσμιο Σχέδιο ανθρωπιστικής απόκρισης του Covid-19, στο πλαίσιο της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής του ΟΗΕ.

Ανταποκριθείτε (Respond)

  • Λάβετε μέτρα ώστε οι υπηρεσίες προστασίας θυμάτων βίας να συνεχίσουν το έργο τους ως απαραίτητες κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.
  • Προσφέρετε έστω και τις ελάχιστες δυνατές υπηρεσίες εκεί που δεν υπάρχουν.

Αποτρέψτε (Prevent)

  • Δείξτε μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών με συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.
  • Τρέξτε καμπάνιες κινητοποίησης των πολιτών με στόχο την αλλαγή συμπεριφορών την περίοδο του Covid-19.

 

Συλλέξτε (Collect)

  • Συλλέξτε στατιστικά στοιχεία με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.