Συνέντευξη της Προέδρου της ΧΕΝ Ελλάδος στο The Power Game

Συνέντευξη της Προέδρου της ΧΕΝ Ελλάδος στο The Power Game

Με αφορμή τα σεμινάρια για το Κοινωφελές Πρόγραμμα 2022, η συνέντευξη της Προέδρου της ΧΕΝ Ελλάδος κας Ο. Γκίνη.

ΧΕΝ Ελλάδος: Βοηθάει γυναίκες για ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ