Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων  (http://ait.oaed.gr/request_nee.asp?id=49) για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022. Tο ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, δίνει έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από:

  • Άνεργες γυναίκες
  • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έκφυλης βίας

 

Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων.