43ο Πανελλήνιο Συμβούλιο ΧΕΝ Ελλάδος

43ο Πανελλήνιο Συμβούλιο ΧΕΝ Ελλάδος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 43ου Πανελληνίου Συμβουλίου της ΧΕΝ Ελλάδος το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή μελών από τα τοπικά Κέντρα ΧΕΝ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στελέχη της Οργάνωσης, από την Κομοτηνή έως το Ρέθυμνο και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο, είχαν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση του ανώτατου διοικητικού οργάνου της ΧΕΝ στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης -πιστές στην τήρηση όλων των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας που διέπουν τη λειτουργία της Οργάνωσης σε κάθε επίπεδο- οι γυναίκες που συγκροτούν το πολύτιμο εθελοντικό και επαγγελματικό δυναμικό της ενέκριναν τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής για το 2021, επιβεβαιώνοντας την ορθή πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού για τη τετραετία που διανύουμε (2020-2023).

Επιπλέον, ανανεώθηκαν τα διοικητικά όργανα της ΧΕΝ Ελλάδος μετά από Αρχαιρεσίες και παρουσιάστηκε ο πρόσφατα θεσπισμένος Νόμος 4873 (16.12.2021) περί της προστασίας του Εθελοντισμού.

Τόσο η Πρόεδρος, κ. Όλγα Γκίνη, όσο και η Γενική Γραμματέας, κ. Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, μέσα από τις τοποθετήσεις τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έδωσαν το στίγμα της ΧΕΝ στην Ελλάδα ως μίας εθελοντικής γυναικείας φεμινιστικής Οργάνωσης, η οποία με προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις συνηγορίας αγωνίζεται για την ενδυνάμωση και την προώθηση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών δίχως καμία διάκριση.

Οι διεκδικήσεις των γυναικών για ασφάλεια, ισότητα, δικαιοσύνη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας εναντίον τους δεν είναι καινούριες για τα στελέχη της Οργάνωσης. Σήμερα, όπως και σε όλη την πορεία της Οργάνωσης, τα στελέχη προσάρμοσαν το έργο τους, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες.

Αυτό που καθοδηγεί το δυναμικό της ΧΕΝ είναι το συλλογικό της όραμα για έναν κόσμο συμπερίληψης, ισότητας και ασφάλειας, όπου οι γυναίκες απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους και είναι ηγέτιδες στην ζωή τους και στις κοινότητες μέσα στις οποίες ζουν συμμετέχοντας ισότιμα στη λήψη αποφάσεων.