Επίσκεψη της ΠΕΨΑΕΕ στο «Πολυκέντρο Αθήνα»

Επίσκεψη της ΠΕΨΑΕΕ στο «Πολυκέντρο Αθήνα»

Επίσκεψη της ΠΕΨΑΕΕ στο «Πολυκέντρο Αθήνα»

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, η ΧΕΝ Ελλάδος υποδέχτηκε στο «Πολυκέντρο Αθηνά», την κα. Τσαμπαλάτη – Βακαλοπούλου, κα. Κορινθίου, και κα. Γκουστόβα, επιστημονικά στελέχη της Πανελλαδικής ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕΕ).

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι δράσεις που υλοποιούν οι δύο φορείς, με στόχο την ένταξη και την επανένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας. Ακόμη, αναφέρθηκαν σε επίκαιρα εργασιακά και εκπαιδευτικά θέματα.

Οι συναντήσεις αυτές τονώνουν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ενισχύουν πολύπλευρα τους συμμετέχοντες. Ανοίγουν νέους δρόμους σε συνεργασίες φωτίζοντας ένα ευοίωνο μέλλον.