Εργαστήρι Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Γλυφάδας

Εργαστήρι Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Γλυφάδας

Το Femina Career Lab, το κέντρο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας της ΧΕΝ Ελλάδος, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  Γλυφάδας, πραγματοποίησε εργαστήριο επαγγελματικής ενδυνάμωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Ιδιαιτέρα ενθαρρυντική ήταν η ενεργή συμμετοχή των γυναικών που παρευρέθηκαν .Οι συμμετέχουσες ενημερωθήκαν για τις μεθόδους και τις τεχνικές για την σύνταξη ενός συγχρόνου βιογραφικού σημειώματος, για τα συστήματα  επιλογής προσωπικού ATS, για την αποτελεσματική συνέντευξη εργασίας και για το πως μπορούν να θέσουν  επαγγελματικούς   στόχους, ανάλογα με τις κλίσεις, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα τους. Εισηγήτρια του εργαστηρίου, ήταν η κα. Νικόλ Αμβροσιάδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας MA και Υπεύθυνη του Femina Career Lab της ΧΕΝ Ελλάδος.

Η ΧΕΝ Ελλάδος σε όλη την μακρόχρονη πορεία της, ενδυναμώνει και στηρίζει μέσω δράσεων και προγραμμάτων το δικαίωμα της γυναίκας για ισότιμη πρόσβαση και ανέλιξη στον επαγγελματικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, το Femina Career Lab προσφέρει δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.