Κως, ακόμα μια γυναικοκτονία

Κως, ακόμα μια γυναικοκτονία

Ο θάνατος της νεαρής γυναίκας στην Κω είναι μια ακόμα βίαιη έκφραση των εξουσιαστικών σχέσεων του ενός φύλου σε βάρος του άλλου, που εδράζουν στην ίδια αντίληψη : το δικαίωμα των ανδρών στην ζωή και τις επιλογές των γυναικών. Το να μη θεωρείται  αυτονόητο να ορίζει μια γυναίκα την ζωή της και να επιλέγει πότε θέλει να κάνει έρωτα και πότε όχι, πότε θέλει να φύγει από μια σχέση, πότε θέλει να συνεχίσει… Αποτελεί τραγική αντίφαση, στο πλαίσιο των σύγχρονων δημοκρατιών, τον 21ο αιώνα, οι γυναίκες να μην τολμούν τα αυτονόητα: το να παίρνουν ελεύθερες αποφάσεις για το σώμα τους, για τις ζωές τους, για ό, τι τις αφορά.  Αποτελεί τραγική αντίφαση, στο πλαίσιο των σύγχρονων δημοκρατιών, τον 21ο αιώνα, οι γυναίκες να αποτελούν ακόμα τα δυνάμει θύματα μιας βίαιης πατριαρχικής αντίληψης, μιας βίαιης πατριαρχικής κοινωνίας.

Για αυτό η ΧΕΝ Ελλάδος, όπως όλες οι γυναικείες / φεμινιστικές οργανώσεις,  επανερχόμαστε στο αίτημά μας να αναγνωρισθεί η Γυναικοκτονία ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα. Επειδή μόνον έτσι θα γίνουν ορατά τα αίτια που δημιουργούν την ζοφερή πραγματικότητα της έμφυλης βίας. Και μόνον όταν γίνουν ορατά τα αίτια θα μπορέσουμε, μαζί με τις ανάλογες θεσμικές αλλαγές και την αντίστοιχη κοινωνική ευαισθητοποίηση, να τα αντιπαλέψουμε … Για να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που θα αποδυναμώνει τα πατριαρχικά στερεότυπα, τα οποία οδηγούν στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες… αυτή την τραγική αντίφαση, στο πλαίσιο των σύγχρονων δημοκρατιών, τον 21ο αιώνα…