Αυτοτελή δομή για την Ισότητα των Φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

Αυτοτελή δομή για την Ισότητα των Φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6 Ιουλίου 2023

Αυτοτελή δομή για την Ισότητα των Φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

 

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στις γυναικείες οργανώσεις που συναποτελούν την Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών και την Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια  η περαιτέρω υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων από Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αρχικά δηλώνουμε ότι διεκδικούμε ισότητα για το σύνολο της κοινωνίας, διεκδικούμε όμως διακριτό και ενισχυμένο ρόλο για την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η δημιουργία της οποίας αποτέλεσε επίτευγμα μακροχρόνιων αγώνων του φεμινιστικού κινήματος  και την οριζόντια διάχυσή της σε όλα τα Υπουργεία.

Η δημιουργία νέου υπέρ υπουργείου και η εξαφάνιση  από τη συγκρότηση του υπουργείου αυτοτελούς δομής για την  «Ισότητα των Φύλων»  δεν προοιωνίζεται θετικές δράσεις για τα  δικαιώματα των γυναικών.

Οι φεμινιστικές/γυναικείες οργανώσεις θέτουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες στην ηγεσία του Υπουργείου και διεκδικούμε:

  • Αυτοτελή δομή για την Ισότητα των Φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών που θα ασκήσει τις απαιτούμενες πολιτικές υπέρ της Ισότητας των Γυναικών και θα σχεδιάζει, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, δεδομένου ότι η χώρα μας είναι ήδη καθυστερημένη ως προς αυτό το πεδίο
  • Παρέμβαση στα επείγοντα θέματα προστασίας και εξάλειψης της ενδοοικογενειακής – ενδοσχεσιακής βίας και κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, στην αύξηση και ικανή στελέχωση των δομών υποστήριξης των γυναικών-θυμάτων κακοποιητικών και παρενοχλητικών συμπεριφορών καθώς και στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους.
  • Άμεση εφαρμογή των επειγόντων μέτρων αποκλεισμού που προβλέπονται στο Άρ. 52 του Ν.4531 (Σύμβαση της Κων/πολης) σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας, υποστήριξης και προστασίας με μεγαλύτερη διάρκεια και με έμφαση στις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας που έχουν παιδιά.
  • Παρέμβαση επί των κρίσιμων θεμάτων εφαρμογής του προβληματικού νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, εις βάρος των συμφερόντων των παιδιών, κατά κύριο λόγο
  • Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε άμεση επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας
  • Δημιουργία δικλείδων προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών στην αυτοδιάθεσή τους και στον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους ικανότητας, ούτως ώστε να σταματήσει να ανατίθεται στη γυναίκα ο παραδοσιακός και ενοχοποιητικός ρόλος της τεκνοποίησης, μέσω της έννοιας της κοινωνικής συνοχής συνδεδεμένης μάλιστα με την οικογένεια.
  • Διαφύλαξη του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην άμβλωση και κάθε απελευθερωτικού βήματος προόδου επί των ανθρωπίνων σχέσεων καθώς και κατοχύρωση μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, στο βαθμό, μάλιστα που η ακροδεξιά και θρησκόληπτη πολιτική είναι ενισχυμένη αυτή τη στιγμή (θύμα της οποίας έπεσε ήδη η νέα Υπουργός)

Η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών και η Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια αγωνίζονται για  μέτρα βελτίωσης της θέσης των γυναικών και των παιδιών στην ανδροκρατούμενη  κοινωνία μας, διεκδικώντας την εξάλειψη της πατριαρχικής κηδεμονίας πάνω στη φύση και την προσωπικότητα των γυναικών.

 

Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών

Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια