Το Femina Career Lab στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω

Το Femina Career Lab στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω

Την Τέταρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, το Κέντρο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Femina Career Lab, της ΧΕΝ Ελλάδος συμμετείχε στην Ανοιχτή Δράση για την Κοινότητα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την ευεξία του εργαζομένου πληθυσμού. Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες και παράλληλες δράσεις, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Την δράση παρακολουθήσαν πολίτες  από την κοινότητα και φορείς με σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η κα. Αμβροσιάδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας. Μ.Sc και υπεύθυνη του Femina Career Lab μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Παρουσιάστηκε το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην εργασία των γυναικών, τον οριζόντιο επαγγελματικό διαχωρισμό και τις συνέπειες της εσωοικιακής εργασίας στις γυναίκες.

Η ΧΕΝ υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης με αξιοκρατικά και όχι έμφυλα κριτήρια.